Centralna Komisja Egzaminacyjna (CKE) opublikowała dziś wstępne wyniki tegorocznych egzaminów maturalnych. To już 20. edycja matury, z czego po raz drugi przeprowadzona w nowej „Formule 2023”. W egzaminach wzięło udział 245 966 zdających z Polski oraz 229 uczniów z Ukrainy.

Matury 2024: kluczowe Informacje

Egzamin Maturalny przeprowadzony był w dwóch formułach, które różniły się nieco sposobem oceniania, czy zadaniami. Formułę 2015 pisali absolwenci wszystkich typów szkół z lat 2005–2023. Formuła 2023 była egzaminem dla absolwentów 4-letnich liceów ogólnokształcących oraz 5-letnich techników i szkół branżowych II stopnia​. Zmiana w egzaminach ma związek z likwidacją gimnazjów.

Reklama
ikona lupy />
Matura 2024 - Wyniki - Liczba zdających / Forsal.pl / Patryk Koch

Po majowej sesji maturę zdało 84 proc. zdających. Jednego przedmiotu nie zaliczyło 10,4% - te osoby mają jeszcze prawo do poprawki w sierpniu. 5,5% nie zdało egzaminu co najmniej z dwóch przedmiotów, więc kolejną szansę mają dopiero za rok. To podobne wyniki jak w ubiegłym roku.

ikona lupy />
Matura 2024 - Wyniki - Odsetek sukcesów / Wszyscy absolwenci 2024 / Forsal.pl / Patryk Koch

Wyniki różniły się między absolwentami liceów i techników. Lepsze rezultaty uzyskali licealiści (88,6% zdanych egzaminów). W technikach maturę zdało 78,1% zdających. 2024 było kolejnym rokiem, w którym do egzaminu przystępowali absolwenci szkół branżowych II stopnia (placówki, które zastąpiły szkoły zawodowe po reformie Anny Zalewskiej). Z 1,5 tys. osób, które przystąpiły do matury, zdało tam 17 proc. Czy to zły wynik? Niekoniecznie. Szkoły branżowe nastawione są na kształcenie w zawodach. Istotne było jednak, aby nie zamykały młodzieży szans na startowanie na studia, jeśli pojawi się taka potrzeba. Docelowo jednak nie są to szkoły przygotowujące do matury.

ikona lupy />
Matura 2024 - Wyniki - Odsetek sukcesów / Licea / Forsal.pl / Patryk Koch
ikona lupy />
Matura 2024 - Wyniki - Odsetek sukcesów / Technika / Forsal.pl / Patryk Koch
ikona lupy />
Matura 2024 - Wyniki - Odsetek sukcesów / Szkoły branżowe / Forsal.pl / Patryk Koch

Niepokojące wyniki matur

Obowiązkowo każdy maturzysta musiał zdać język polski, matematykę oraz język obcy nowożytny. Wszystkie na poziomie podstawowym z minimalnym progiem zaliczenia 30 proc.

ikona lupy />
Matura 2024 - Wyniki - Przedmioty obowiązkowe / Średnie wyniki / Forsal.pl / Patryk Koch

Zdający mogli też wybrać od jednego do pięciu przedmiotów dodatkowych na poziomie rozszerzonym lub dwujęzycznym bez progu zaliczenia​. Tu nie było progu zaliczenia, choć jeszcze przed pandemią była koncepcja, by takie progi wprowadzić. Miało to podnieść poziom matury i przygotowanie absolwentów na studia.

Jak mówi w rozmowie z DGP dr Marcin Smolik, dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, to właśnie w przedmiotach dodatkowych wyniki były najbardziej niepokojące. Okazało się, że niemal co piąty abiturient, który wybrał jako rozszerzony przedmiot język polski, dostał z egzaminu zero punktów. W matematyce rozszerzonej - co jeden na dziesięciu.

Zwolnieni z matury

1 275 laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych zostało zwolnionych z egzaminu, uzyskując najwyższe wyniki. Najwięcej z nich było związanych z historią, językiem polskim i matematyką​. 2 634 osób otrzymało wyniki 90 - 100 proc. ze wszystkich egzaminów, które zdawały.

ikona lupy />
Matura 2024 - Wyniki - Unieważnienia egzaminu maturalnego / Forsal.pl / Patryk Koch

Matura w przyszłości

W tym roku CKE zmieniło format niektórych arkuszy egzaminacyjnych, zmniejszając liczbę zadań, ale zachowując czas egzaminu, co miało na celu lepsze dostosowanie do możliwości zdających. Jak przyznają egzaminatorzy z CKE, również zadania otwarte pozwalają na większą elastyczność i różnorodność odpowiedzi, co jest krokiem w stronę bardziej holistycznej oceny umiejętności uczniów​.

Pełne wyniki egzaminów maturalnych, obejmujące również sesję poprawkową zostaną udostępnione 10 września 2024 r.​

Więcej na temat wyników matury przeczytasz w jutrzejszym wydaniu Dziennika Gazety Prawnej.