Chatboty uczące się maszynowo stosunkowo niedawno opuściły laboratoria swoich twórców. Jedną z pierwszych dziedzin, w jakiej znalazły powszechne zastosowanie, jest rekrutacja. A wykorzystują go obie strony tego procesu. Szukających pracy wspiera przy pisaniu listu motywacyjnego i życiorysu. Specjalistom HR pozwala zautomatyzować powtarzalne zadania w procesie rekrutacji, np. sprawdzanie CV, dzięki czemu mogą oni skupić się bardziej strategicznych działaniach.

Prawa ręka pracownika

Jedną z głównych zalet sztucznej inteligencji jest to, że może działać jak osobisty asystent. Wygeneruje w sposób jasny i zrozumiały odpowiedź na maila, przygotuje zarys wpisu na bloga i w mediach społecznościowych, zaplanuje trasę podróży służbowej do innego miasta albo oszacuje koszty i harmonogram projektu.

Reklama

Dla wielu użytkowników ChatGPT jest rodzajem sita, które pomaga wybrać tylko najlepsze pomysły. „Cały czas generuję pomysły i proszę sztuczną inteligencję o uzupełnianie ich” — mówi Ethan Mollick, profesor nadzwyczajny na Uniwersytecie Pensylwanii w USA, który bada sztuczną inteligencję i innowacje. „Używam go, by pomógł mi przetwarzać informacje, podsumowywać dane”.

Obiektywny i dokładny

Sztuczna inteligencja może interpretować dane w sposób bezstronny i zapewniać bardziej szczegółową, całościową analizę, wyjaśnia Anna Salomons, profesor na Utrecht University School of Economics w Holandii. Dlatego AI szybciej wyłapie ludzkie błędy takie jak nieścisłości logiczne w tekście, sprawdzi kod programu, a nawet ominie wszelkie uprzedzenia (rasowe, Genderowe), których pracownicy mogą nawet nie być świadomi.

Ale zdolność do „szybszego i lepszego diagnozowania problemów”, mówi Salomons, nie zastąpi wiedzy specjalistycznej – podczas gdy sztuczna inteligencja może identyfikować problemy, ludzie wciąż muszą je naprawiać. Ale generatywna sztuczna inteligencja może identyfikować te problemy szybciej i często dokładniej niż sam człowiek.

Pracownicy, którzy nie interesują się sztuczną inteligencją, mogą być postrzegani jako niechętni lub niezdolni do przystosowania się, mówi Frey. „Myślę, że pracownicy, którzy nie pracują z AI, szybko zauważą, że ich umiejętności stają się przestarzałe. Dlatego, aby pozostać zatrudnionym, produktywnym i posiadać aktualne umiejętności konieczna jest praca ze sztuczną inteligencją”.