Poniżej szczegóły:

X 2021
liczba rdr (proc.) mdm (proc.)
Mieszkania, których budowę rozpoczęto 22 533 15,0 2,6
Mieszkania oddane do użytkowania 19 973 -4,8 -8,8
Mieszkania, na realizację których wydano pozwolenia 28 728 6,6 5,4
I-X 2021
liczba rdr (proc.)
Mieszkania, których budowę rozpoczęto 238 952 27,8
Mieszkania oddane do użytkowania 184 395 4.0
Mieszkania, na realizację których wydano pozwolenia 283 394 29,2