Według Fundacji Habitat for Humanity Poland, problemy mieszkaniowe to jedne z najpoważniejszych dzisiejszych wyzwań dla Polek i Polaków, które wpływają na tak istotne decyzje życiowe, jak założenie rodziny czy emigracja.

Z okazji Światowego Dnia Mieszkalnictwa, Fundacja opublikowała badania, z których wynika, że jedynie 37 proc. Polaków deklaruje brak problemów mieszkaniowych, natomiast połowa respondentów nie jest w stanie w pełni realizować swoich potrzeb czy planów ze względu na brak godnego miejsca do życia.

W ocenie Fundacji, rezultaty powyższych badań wpisują się w dostrzegany w Polsce i Europie kryzys mieszkaniowy i deficyt dostępnych cenowo mieszkań.

"W obliczu rosnących w całej Europie kosztów związanych z mieszkaniem należy sięgać po wszelkie dostępne narzędzia zwiększające zasób dostępnych cenowo mieszkań, czyli mieszkań, na które będzie nas stać" - powiedziała PAP prezeska Fundacji Habitat for Humanity Poland Magdalena Ruszkowska-Cieślak.

Reklama

Dodał, że rzadko w publicznym dyskursie porusza się kwestię polityki mieszkaniowej jako całości, w wymiarze systemowym. Dlatego poszukiwanie skalowalnych rozwiązań jest bardzo potrzebne.

Jak podkreśliła, warto w tym kontekście zwrócić uwagę na konieczność wprowadzania nowych rozwiązań w obszarze najmu społecznego, np. społecznych agencji najmu. "Dlatego też Habitat Poland w 2020 roku rozpoczął trzyletni międzynarodowy projekt +Wypełniając lukę: Remontujemy pustostany aby zapewnić dom+" - powiedziała.

Wskazała, że w ramach projektu został zbadany potencjał pustostanów w Polsce do wykorzystania ich na cele mieszkaniowe. "Raport z wynikami badania o pustostanach gminnych przygotował Instytut Rozwoju Miast i Regionów. Wynika z niego, że właścicielami większych zasobów nieruchomości w Polsce są przede wszystkim samorządy, które regularnie raportują dane o pustostanach w swoich zasobach mieszkaniowych do GUS, ale wiele nieruchomości, mimo trwającej od lat prywatyzacji budynków i działek, należy do dużych spółek Skarbu Państwa i prywatnych przedsiębiorstw, a także związków wyznaniowych" - podała.

Jak wskazała Ruszkowska-Cieślak powołując się na raport, wśród zidentyfikowanych przyczyn pojawiania się pustostanów warto wskazać problemy dotyczące własności: roszczenia lub trwające procesy identyfikacji aktualnego właściciela.

W ocenie autorów raportu, największymi wyzwaniami są stan techniczny i koszty generalnych remontów budynków z lokalami mieszkalnymi, przy czym poprawa efektywności energetycznej budynków i wymiana źródeł ogrzewania są tylko niewielką częścią niezbędnej poprawy standardu, która obejmuje jeszcze doprowadzenie do lokali wody, kanalizacji i budowę łazienek wraz z wentylacją dla każdego mieszkania, z uwzględnieniem wymaganej obecnie powierzchni lokalu. Aspekty techniczne i rosnące standardy mieszkaniowe nakładają się częściowo na problemy wynikające ze zmiany prawa dotyczącego zasobu komunalnego i zasad jego wynajmowania.

Według szefowej Fundacji, wyniki raportu mogą być przydatne dla gmin w planowaniu polityki mieszkaniowej - zachęcą do tworzenia społecznie zorientowanych rozwiązań mających na celu poprawę warunków mieszkaniowych w Polsce.

Fundacja Habitat for Humanity Poland działa w Polsce od prawie 30 lat, wspierana jest przez wielu partnerów biznesowych m.in: M&G/Prudential, Whirlpool, Arcadis, Geberit, AkzoNobel, Procter&Gamble, Dow Polska, Wienerberger, Prologis, Polski Związek Firm Deweloperskich. Działania Fundacji wpisują się w strategie biznesu oparte na zaangażowanie społeczności, gospodarki obiegu zamkniętego oraz służbie ludziom i planecie - czytamy na stronie Fundacji.