Zmiana wynosząca tylko 0,25 p.p. wydaje się raczej mało prawdopodobna, ponieważ sygnalizowałaby ona mniejszą determinację władz monetarnych w walce z rekordową inflacją. Przy uwzględnieniu wspomnianych scenariuszy, główna stopa procentowa NBP wkrótce wyniesie odpowiednio 2,75%, 3,00% oraz 3,25%.

Wyjściowy poziom WIBOR-u 3M bezpośrednio po takiej podwyżce stóp NBP byłby nieco większy, gdyż rynek międzybankowy oczekuje dalszych wzrostów kosztu pieniądza. Przyjmijmy zatem warianty notowań WIBOR-u wynoszące 3,20%, 3,45% oraz 3,70%. Poniżej sprawdziliśmy wpływ zmian stóp procentowych NBP i WIBOR-u na raty dwóch przykładowych kredytów. Punktem wyjściowym jest WIBOR 3M wynoszący 0,21%, który notowano jeszcze w III kw. 2021 r. Względem trzeciego kwartału minionego roku, raty przykładowych kredytów po najbliższej decyzji RPP mogą wzrosnąć następująco:

kredyt 1 (350 000 zł/25 lat) - 567 zł (wariant 1), 619 zł (wariant 2) i 671 zł (wariant 3)

kredyt 2 (450 000 zł/30 lat) - 760 zł (wariant 1), 830 zł (wariant 2) i 901 zł (wariant 3)

Reklama
ikona lupy />
Raty / Rynekpierwotny.pl

Oczywiście, warto pamiętać, że aktualizacja oprocentowania „hipotek” następuje zwykle w cyklu kwartalnym/trzymiesięcznym. Dlatego kredytobiorcy będą mieli nieco czasu, aby się przygotować na dodatkowe obciążenie finansowe.

Autor: Andrzej Prajsnar, ekspert portalu RynekPierwotny.pl