"Do końca I kwartału 2022 roku zarejestrowano prawie 25 tys. wniosków o mediacje. 13 745 mediacji zakończyło się pozytywnie. Mediacji zakończonych negatywnie na koniec I kwartału 2022 roku było 4 204. Łączna liczba ugód zawartych na dzień 31 marca 2022 roku wyniosła 12 383, z czego 12 193 zawarto w postępowaniu mediacyjnym oraz 190 w toku postępowań sądowych" - czytamy w raporcie kwartalnym.

Bank oferuje kredytobiorcom możliwość oprocentowania z wykorzystaniem stałej stopy procentowej przez 5 lat. W przypadku, gdy pozostały okres spłaty kredytu po zawarciu ugody będzie krótszy niż 5 lat, stała stopa procentowa będzie obowiązywała do końca obowiązywania umowy.

"Kredyt ze stałą stopą cieszy się coraz większą popularnością, a w procesie ugodowym tę opcję wybrało 65 proc. klientów, którzy po podpisaniu ugody kontynuują spłacanie kredytu" - czytamy dalej.

Ugoda polega na konwersji kredytu w CHF na kredyt w złotych (PLN), tak jakby od początku kredyt był kredytem złotowym oprocentowanym według stawki referencyjnej WIBOR powiększonej o stosowaną historycznie dla takich kredytów marżę, wyjaśniono.

Reklama

PKO Bank Polski jest liderem polskiego sektora bankowego. Akcje banku od listopada 2004 r. notowane są na GPW. Aktywa razem banku wyniosły 418,09 mld zł na koniec 2021 r.