Poniżej szczegóły:

VIII 2022
liczba rdr (proc.) mdm (proc.)
Mieszkania, których budowę rozpoczęto 12 913 -46,1 -20,7
Mieszkania oddane do użytkowania 18 417 -0,9 4,8
Mieszkania, na realizację których wydano pozwolenia 21 530 -20,9 -2,1
I-VIII 2022
liczba rdr (proc.)
Mieszkania, których budowę rozpoczęto 148 897 -23,4
Mieszkania oddane do użytkowania 145 532 1,8
Mieszkania, na realizację których wydano pozwolenia 214 788 -5,7

(PAP Biznes)