Liczba nowych budynków mieszkalnych oddanych do użytkowania w I poł. 2023 r. wyniosła 54,4 tys., tj. o 0,3 proc. mniej r/r, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). Łączna ich kubatura wyniosła 52,2 mln m3 - o 0,9 proc. więcej r/r. Budynki jednorodzinne stanowiły 97,6 proc. wszystkich budynków przekazanych do eksploatacji. W budynkach wielorodzinnych (2,4 proc.) ulokowanych zostało 47,9 proc. mieszkań oddanych do użytkowania we wszystkich nowych budynkach mieszkalnych.

"W budownictwie mieszkaniowym dominowała tradycyjna udoskonalona technologia wznoszenia, którą zastosowano przy budowie 98,4 proc. nowych budynków mieszkalnych oddanych do użytkowania. Biorąc pod uwagę liczbę kondygnacji, najwięcej wybudowano budynków dwukondygnacyjnych (62,9 proc.) i jednokondygnacyjnych (32,4 proc.), w których znalazło się odpowiednio 35,1 proc. i 16,3 proc. ogółu przekazanych do użytkowania mieszkań. Z kolei w budynkach o trzech i więcej kondygnacjach (4,7 proc. nowych budynków) usytuowanych zostało 48,6 proc. mieszkań" - czytamy w komunikacie.

Deweloperzy nieznacznie dominują

Reklama

W omawianym okresie deweloperzy wybudowali 57,7 proc. wszystkich nowo oddanych mieszkań, a inwestorzy indywidualni - 40,7 proc. W porównaniu z I połową 2022 r. udział mieszkań wybudowanych przez inwestorów indywidualnych spadł o 0,4 pkt proc., a przeznaczonych na sprzedaż lub wynajem wzrósł o 0,2 pkt proc., podano także.

Woda, ogrzewanie, ścieki

Wodociąg z sieci posiadało 93,9 proc., a kanalizację z odprowadzeniem do sieci 77,8 proc. mieszkań oddanych do użytkowania (pozostałe były podłączone do lokalnej infrastruktury wodno-kanalizacyjnej). W gaz z sieci wyposażonych było 37,3 proc. mieszkań, natomiast w ciepłą wodę dostarczaną z elektrociepłowni, ciepłowni lub kotłowni osiedlowej - 33,3 proc. Do centralnej sieci grzewczej podłączonych było 33,6 proc. mieszkań, a pozostałe posiadały indywidualne centralne ogrzewanie (z tego w kotły/piece na paliwo gazowe wyposażonych było 39,6 proc., a na paliwo stałe - 13,0 proc., dla 13,8 proc. zastosowano pozostałe rodzaje ogrzewania).

Czas budowy budynku

Przeciętny czas trwania budowy nowego budynku mieszkalnego oddanego do użytkowania (liczony od daty jej rozpoczęcia do terminu oddania budynku do użytkowania) w I połowie 2023 r. zwiększył się o 2,3 miesiąca w stosunku do roku poprzedniego i wyniósł prawie 45 miesięcy. Budynki wielorodzinne przekazane do eksploatacji w analizowanym okresie wznoszono w czasie ponad 2-krotnie krótszym niż jednorodzinne.

GUS podał także, uzupełniając wcześniejsze dane, że w I połowie 2023 r. oddano do użytkowania 112,2 tys. mieszkań o łącznej powierzchni użytkowej 10,5 mln m2 oraz liczbie izb równej 439,4 tys. W porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego odnotowano wzrosty: liczby mieszkań - o 3 tys. (2,7 proc.), powierzchni użytkowej mieszkań - o 65,8 tys. m2 (0,6 proc.) oraz liczby izb - o 3,6 tys. (0,8 proc.).

Średni metraż

Przeciętna powierzchnia użytkowa nowo oddanego mieszkania wyniosła 93,7 m2 (w 1 półroczu 2022 r. - 95,6 m2). Średnia powierzchnia mieszkania w budynkach jednorodzinnych ukształtowała się na poziomie 131,8 m2, natomiast w budynkach wielorodzinnych - 52 m2. Mieszkania indywidualne miały przeciętnie 141,5 m2 powierzchni, przeznaczone na sprzedaż lub wynajem - 61,2 m2, natomiast mieszkania liczone łącznie z pozostałych form budownictwa (tj. spółdzielczego, komunalnego, społecznego czynszowego oraz zakładowego) - 49,2 m2.

(ISBnews)