Zmiany w prawie są częścią programu reformy rynku pracy, której zadaniem jest przyciąganie zagranicznych talentów i zwiększenie mobilności zatrudnienia. Osoby pozbawione obywatelstwa Arabii Saudyjskiej będą mogły zmieniać pracę bez zgody pracodawcy, podróżować za granicę i opuścić kraj na stałe. Dotychczas pracodawcy mogli pozywać pracowników, którzy nie zjawili się w miejscu zatrudnienia. Nowe przepisy wprowadzą w zamian procedurę rozwiązania umowy.

Nowe przepisy wejdą w życie 14. marca i będą obowiązywały wszystkich zagranicznych pracowników sektora prywatnego, niezależnie od poziomu wynagrodzenia.

Zmiany mogą mieć dramatyczny wpływ na rynek pracy Arabii Saudyjskiej, na którym pracuje 10,5 miliona obcokrajowców stanowiących około jedną trzecią całej populacji kraju.

Obecnie obowiązujący system stosowany od dekad w krajach Zatoki Perskiej jest krytykowany przez organizacja broniące praw człowieka jako forma kontraktowego niewolnictwa. Niektórzy ekonomiści twierdzą ponadto, że system nasila zjawisko zatrudniania tanich i łatwych do kontrolowania pracowników, którzy są pozbawieni ochrony, kosztem rosnącego bezrobocia wśród Saudyjczyków.

Reklama

To, jak bardzo nowe prawo wpłynie na rynek pracy zależy jednak od skuteczności jego wdrożenia. Kilka sąsiednich państw próbowało dokonać zmian w dominującym w regionie systemie pracy, ale reformy nie zostały ukończone. Nowe prawo nie obejmie też 3,7 milionów najbardziej narażonych na nadużycia obcokrajowców, którzy mają w Arabii Saudyjskiej szczególny status prawny.