Autorzy badania zwracają uwagę, że sześciu na 10 pracowników wykonuje obecnie swoje obowiązki całkowicie zdalnie. Większość respondentów wskazuje jednak, że optymalna jest praca w trybie mieszanym.

Według ankietowanych w ramach badania Grafton Recruitment i CBRE największe wady pracy zdanej to: ograniczony bezpośredni kontakt z innymi pracownikami, problemy z oddzieleniem życia zawodowego i prywatnego oraz rzadkie wyjścia z domu.

Zdaniem cytowanej we wtorkowej informacji prasowej Joanny Mroczek z CBRE "większość firm postawi na hybrydowy model pracy, zwłaszcza że tego oczekują pracownicy". Jak twierdzi, biuro stanie się przede wszystkim "miejscem spotkań, gdzie na znaczeniu zyska część wspólna i dostęp do nowoczesnych technologii".

W badaniu chęć wykonywania obowiązków służbowych w trybie mieszanym – częściowo w domu, a częściowo w biurze - deklaruje 64 proc. pracowników. Co dziesiąta osoba uważa, że optymalna jest praca cały czas w biurze, a 26 proc. nie ma nic przeciwko zdalnej pracy w pełnym wymiarze.

Reklama

Spośród badanych opowiadających się za pracą hybrydową, 43 proc. liczy na trzy dni pracy z domu, 26 proc. chce przebywać w biurze tylko jeden dzień w tygodniu, a 24 proc. deklaruje pracę zdalną przez dwa dni z pięciu. Z kolei jeden dzień pracy z domu wystarczy 6 proc. pracowników.

Joanna Wanatowicz z Grafton Recruitment zwraca uwagę, że niewielu pracowników deklaruje chęć pracy zdalnej przez cały czas. "Po tak długim czasie od startu pandemii wszyscy znają już doskonale nie tylko zalety, ale też wady pracy z własnych czterech kątów" – ocenia.

Cztery na 10 osób uczestniczących w badaniu za największą wadę pracy z domu uznaje ograniczony bezpośredni kontakt z innymi pracownikami. Co trzecia osoba ma problem z wyraźnym oddzieleniem życia zawodowego od prywatnego. Trzecie na liście mankamentów pracy zdalnej są rzadkie wyjścia z domu.

Poza pierwszą trójką największych niedogodności pracy z domu znalazło się "narzekanie na ograniczony kontakt nie tylko ze współpracownikami, ale innymi osobami" (30 proc.). Co piąty pracownik wskazuje natomiast na brak odpowiedniego sprzętu w domu oraz na nieodpowiednie warunki z powodu współdomowników - głównie dzieci, które wymagają dużo uwagi.

Badanie przeprowadzono na próbie 299 osób. Byli to kandydaci, którzy brali udział w rekrutacji Grafton Recruitment w 2020 roku. Wśród pytanych 53 proc. stanowiły kobiety, a 47 proc. mężczyźni. 65 proc. pytanych to specjaliści, a 14 proc. stanowili menedżerowie. Badanie przeprowadzono 2-7 grudnia 2020 roku.