"III kwartał 2023 roku przynosi lepsze nastroje wśród zatrudnionych: do 69 proc. wzrósł odsetek osób przekonanych, że gdyby zaszła taka potrzeba, to znajdą tak samo dobrą lub lepszą pracę" - wynika z 53. edycji raportu Monitor Rynku Pracy przygotowanego przez Instytut Badawczy Randstad we współpracy z Instytutem Badań Pollster .

Wskazano, że rotacja na rynku prac utrzymuje się na identycznym poziomie, jak w ubiegłym kwartale: "zmianę pracodawcy w ostatnich 6 miesiącach deklaruje 20 proc. zatrudnionych".

"Niezmiennie największą motywacją do zmiany firmy pozostaje lepsze wynagrodzenie, na które wskazuje 48 proc. ankietowanych (wzrost o 1 p.p. względem poprzedniej edycji badania). Wyraźnie przybyło jednak osób, które poszukują nowej pracy kierując się chęcią rozwoju zawodowego: wzrost z 36 proc. do 42 proc." - zwrócono uwagę w raporcie.

Z opracowania wynika, że z powodu niezadowolenia z poprzedniego miejsca pracy, firmę zmieniło 34 proc. badanych (spadek o 1 p.p.). Spośród analizowanych zawodów, pracodawcę najczęściej zmieniali kierowcy (57 proc.), a pod względem branż: zatrudnieni w hotelarstwie i gastronomii (34 proc.).

Reklama

"Średni czas poszukiwania pracy wyniósł 2,7 miesiąca – to spadek o 0,4 miesiąca w porównaniu do poprzedniego kwartału. Szybciej nowe zatrudnienie znajdowali mężczyźni (2,5 miesiąca) niż kobiety (2,9 miesiąca)" - ocenili autorzy raportu.

Podkreślili, że 73 proc. respondentów deklaruje zadowolenie z wykonywanej pracy. "

Autorzy raportu zwrócili uwagę, że z kwartału na kwartał "systematycznie" rośnie pula pracowników, którzy rozglądają się na rynku i przeglądają oferty (49 proc.)., dodając, że jeszcze przed rokiem 46 proc. respondentów nie rozważało żadnych zmian w swoim życiu zawodowym. "Dziś ten odsetek spadł do 42 proc." - wskazali.

Według ekspertów polscy pracownicy z większym optymizmem oceniają też swoje zawodowe szanse: wzrósł zarówno odsetek tych, którzy twierdzą, że mogliby znaleźć jakąkolwiek pracę (wzrost o 2 p. p. do 89 proc.), jak i tych, którzy sądzą, że byłaby to posada tak samo dobra lub lepsza od obecnej (wzrost o 6 p. p. do 69 proc.).

W raporcie podano również, że 27 proc. respondentów ocenia, że nie ma obecnie ryzyka, że stracą pracę, a wg 37 proc. jest ono małe. 9 proc. pracowników sądzi, że ryzyko jako wysokie.

"Liczba ogłoszeń o pracę w sierpniu była niższa niż w 2019, 2021 i 2022 roku, zaś według GUS wolnych było jedynie 0,9 proc. stanowisk pracy etatowej – najmniej od IV kwartału 2019 roku. Gospodarkę w zamrożeniu, z minimalnym wzrostem gospodarczym, ewidentnie ratuje demografia: co miesiąc ubywa nam blisko 20 tys. osób w wieku produkcyjnym" – skomentował ekspert ds. rynku pracy w Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych i współautor podcastu "Ekonomia i cała reszta" Łukasz Komuda.

"Wyniki badania przede wszystkim potwierdzają nasze dotychczasowe przypuszczenia, (...) obecnie rynek pracy w Polsce jest w dobrej kondycji, patrząc z perspektywy pracownika, i niezłej – z perspektywy pracodawcy" - ocenił ekspert ekonomiczny Konfederacji Lewiatan Mariusz Zielonka. Zaznaczył, że widać, że na rynku pracy w Polsce "nic spektakularnie złego" nie może się wydarzyć w najbliższych dwóch, trzech kwartałach.

Według Zielonki relatywnie krótki czas poszukiwania pracy wskazuje, że na rynku pracy występuje "swego rodzaju" równowaga, ale nie jest ona rozłożona nierównomiernie geograficznie. "To też znajduje odzwierciedlenie w stopie bezrobocia, która jest wyraźnie wyższa na wschodzie Polski" - wskazał

Ekonomista zwrócił uwagę, że w przyczynach rotacji widać też schemat zachowania pracodawców – "nie zwalniam, ale nie zatrudniam nowych na wolne miejsca". Dodał, że w przypadku niektórych branż, takich jak transport widoczne są nawet braki na rynku pracy.

Autorka: Anna Bytniewska