Praca zdalna i hybrydowa to już stały element rynku pracy w Polsce i na świecie, chociaż pracodawcy nie zawsze wiedzą, jak takie formy świadczenia pracy wpływają na jej efektywność - poinformował Polski Instytut Ekonomiczny w opublikowanym w czwartek numerze Tygodnika Gospodarczego PIE.

Badania nad produktywnością pracy zdalnej i hybrydowej nie dostarczają jednoznacznych rezultatów

Z przeprowadzonych przez PIE badań wynika, że 33 proc. przedsiębiorstw wprowadziło możliwość pracy zdalnej lub hybrydowej (łączenie pracy zdalnej z pracą wykonywaną stacjonarnie). Jednocześnie 41 proc. nie dopuszczało takich form świadczenia pracy i nie planowało ich wprowadzenia, a tylko jedna czwarta podkreśliła, że z powodu specyfiki działalności nie ma takich możliwości.

Reklama

Jak wskazał Radosław Zyzik z PIE, badania nad produktywnością pracy zdalnej i hybrydowej nie dostarczają jednoznacznych rezultatów. W początkowych etapach pandemii COVID-19 twierdzono, że praca z domu zwiększa produktywność pracowników o 4,6 proc. W kolejnych analizach, prowadzonych wśród pracowników IT czy pracowników call center, dowodzono, iż praca w pełni zdalna obniża produktywność od 10 proc. do 20 proc. Natomiast ostatnie badanie Uniwersytetu Harvarda, w którym pod lupę wzięto pracę zdalną z dowolnego miejsca geograficznego (WFA) w Urzędzie Patentowym i Znaków Towarowych w USA, pokazuje, że po przejściu na system WFA produktywność w urzędzie wzrosła o 4,4 proc.

"Praca hybrydowa może być efektywnym kompromisem pomiędzy potrzebami i postawami pracowników, pracodawców a wyzwaniami rynku pracy. Choć pracownicy hybrydowi pracują niekiedy w innych godzinach i w inny sposób niż pracownicy stacjonarni, to ich produktywność nie musi być niższa. Przynajmniej takie wnioski płyną z badania z 2022 r. analizującego pracę ponad 1600 pracowników globalnego biura podróży" - dodał Radosław Zyzik. Jak wskazał, możliwość świadczenia części swojej pracy z domu zwiększała poziom szczęścia tych pracowników i zmniejszała skłonność do zmiany pracy.

Badania polskich przedsiębiorstw przeprowadzone zostały przez PIE w grudniu 2023 r. na próbie 1000 firm. Polski Instytut Ekonomiczny to publiczny think tank ekonomiczny; przygotowuje raporty, analizy i rekomendacje dotyczące kluczowych obszarów gospodarki oraz życia społecznego w Polsce.