Udział podmiotów o przewidywanej liczbie pracujących 10-49 wyniósł 2,5 proc., zaś podmioty powyżej 49 pracujących stanowiły 0,6 proc. wszystkich podmiotów wpisanych do rejestru REGON.