Wpisany do wykazu prac projekt nowej ustawy o układach zbiorowych pracy i porozumieniach zbiorowych, nad którym pracuje Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS), jak na razie jest dość enigmatyczny. Uwagę zwraca jednak fragment o możliwości dogadania się przez pracodawców ze związkami zawodowymi tak, by pewne kwestie były regulowane inaczej, niż wynika to z ustaw.

Pracodawcy chcą, by to „inaczej” oznaczało regulacje mniej korzystne dla pracowników w pewnych kwestiach i bardziej korzystne niż ustawowe w innych – na zasadzie „coś za coś”. Ich zdaniem ożywi to dialog społeczny. A taki cel stawia przed Polską m.in. dyrektywa nr 2022/2041 w sprawie adekwatnych minimalnych wynagrodzeń w Unii Europejskiej, której implementacja (częściowa) ma nastąpić w drodze tego projektu. Czas na jej wdrożenie mamy do 15 listopada 2024 r.

CAŁY TEKST W PAPIEROWYM WYDANIU DGP ORAZ W RAMACH SUBSKRYPCJI CYFROWEJ