Pracownicy zatrudnieni na nocną zmianę mogą oczekiwać zwiększenia dodatku do wynagrodzenia. Wraz z podniesieniem minimalnego wynagrodzenia, dodatek za pracę nocną również wrośnie.

Praca w porze nocnej

Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy, praca w porze nocnej odnosi się do okresu, w którym pracownik wykonuje swoje obowiązki zawodowe między godziną 21:00 a 7:00 rano. Zakres godzin może być precyzowany przez pracodawcę, np. między 21:00 a 5:00, przy założeniu standardowej 8-godzinnej zmiany. Regulacje te nie obejmują pracowników młodocianych, dla których czas pracy w nocy jest ograniczony od 22:00 do 6:00 rano. Jednocześnie osobą, którą można określić pracującą w nocy, nie musi być wyłącznie ta, która przepracowała całą swoją zmianę w tym przedziale.

Reklama

Pracownik pracujący w nocy

Zgodnie z przepisami ustawy, pracownik jest uznawany za pracującego w nocy, jeśli jego grafik obejmuje w każdej dobie co najmniej 3 godziny pracy w porze nocnej lub jeśli co najmniej 1/4 czasu pracy w danym okresie przypada na tę porę. Dodatkowo, osoby pracujące regularnie w porze nocnej, ale poza miejscem pracy, mogą zamiast dodatku otrzymać ryczałt, którego wysokość odpowiada przewidywanemu wymiarowi pracy w nocy. Dodatkowe świadczenie jest wypłacane za każdą pełną godzinę pracy w porze nocnej i w bieżącym roku będzie wyższe niż w poprzednim.

Ile wyniesie dodatek za pracę w nocy od lipca 2024?

Kodeks pracy precyzuje sposób obliczania dodatkowego wynagrodzenia za pracę w porze nocnej, które wynosi 20% stawki godzinowej ustalonej na podstawie minimalnego wynagrodzenia za pracę. Ta stawka będzie zmienna dla każdego miesiąca i zależna od liczby godzin przepracowanych w dni robocze.

W pierwszej połowie roku minimalne wynagrodzenie wynosi 4242 zł brutto, a od lipca wzrośnie do 4300 zł brutto, czyli 3261,53 zł netto. Przykładowo, w styczniu, gdzie jest 168 roboczogodzin, dodatek za godzinę pracy w nocy wyniesie 5,05 zł brutto. Jeśli pracownik wykonywałby obowiązki tylko w porze nocnej, w pierwszym miesiącu tego roku mógłby otrzymać dodatkowo 848,40 zł do pensji.

W lipcu, który jest miesiącem o największej liczbie roboczogodzin (184), oraz gdy płaca minimalna wzrośnie, dodatek wyniesie nieco mniej niż 860 zł (4,67 zł za godzinę). Natomiast w listopadzie, kiedy pracujemy najkrócej (152 godziny), kwota ta wyniesie maksymalnie 860 zł brutto (5,66 zł za godzinę). Pracodawca ma także możliwość określenia wysokości dodatku, na przykład w regulaminie wewnętrznym, jednak nie może być on niższy, niż określa to ustawa.

Jaka będzie wysokość dodatku z pracę w nocy od lipca 2024?

  • W lipcu 2024 - 4,67 zł brutto (netto: 4,03 zł), liczba godzin pracy: 184,
  • w sierpniu 2024 - 5,12 brutto (netto: 4,41), liczba godzin pracy: 168,
  • we wrześniu 2024 - 5,12 brutto (netto: 4,41), liczba godzin pracy: 168,
  • w październiku 2024 - 4,67 zł brutto (netto: 4,03), liczba godzin pracy: 184,
  • w listopadzie 2024 - 5,66 zł brutto (netto: 4,89), liczba godzin pracy: 152
  • w grudniu 2024 - 5,37 zł brutto (netto: 4,64), liczba godzin pracy: 160.