Pandemia zwiększyła popularność pracy zdalnej

Reklama

W kolejnych latach popularność pracy zdalnej rosła. Widoczny był tu wpływ kryzysu COVID-19, ponieważ w 2020 roku udział osób pracujących z domu wzrósł ponad dwukrotnie do poziomu 12,3 proc. (wzrost o 6,8 pkt proc.). W kolejnym roku nastąpił ponowny, choć już mniejszy, wzrost. W 2021 r. udział osób pracujących zdalnie wyniósł 13,5 proc., co w porównaniu z poprzednim rokiem oznacza skok o 1,2 pkt proc.

Regionalny rozkład zdalnej pracy w 2021 r. był nieco wypaczony, ponieważ w 95 regionach udział ten był wyższy od średniej UE, w porównaniu ze 140 regionami, które charakteryzowały niż średnia wskaźnikiem.

Bastiony pracy z domu i przyczółki pracy na miejscu

Siedem regionów z najwyższym udziałem osób zwykle pracujących z domu, to regiony stołeczne w Belgii, Holandii i Niemczech, takie jak Région de Bruxelles-Capitale/Brussels Hoofdstedelijk Gewest w Belgii (32,9 proc.) i Ile-de-France we Francji (29,2 proc.).

Z kolei w wielu wschodnich i południowych regionach UE praca w domu była już mniej powszechna. W 43 regionach Wspólnoty osób pracujących zdalnie było mniej niż 5 proc. Tereny te obejmowały wszystkie cztery regiony w Bułgarii (dla których dostępne są dane), wszystkie oprócz jednego z regionów w Chorwacji, na Węgrzech i w Rumunii (wyjątkami są regiony stołeczne Grad Zagreb, Budapest i Bucureşti-Ilfov), większość regiony w Grecji, kilka regionów z Polski i Włoch, a także po jednym regionie z Czech, Hiszpanii i Słowacji.

Gdzie odsetek pracujących zdalnie rósł najszybciej?

W latach 2019-2021 odsetek osób zatrudnionych w UE zwykle pracujących z domu wzrósł o 8 pkt proc. Szczególnie widoczny jest szybki wzrost pracujących zdalnie w kilku regionach stołecznych i miejskich.

W regionie Eastern i Midland w Irlandii oraz Sztokholmie w Szwecji wzrost wyniósł odpowiednio 33,1 i 32,8 pkt proc. Innymi słowy, porównując sytuację sprzed pandemii w 2019 r. z sytuacją w 2021 r., udział osób pracujących w domu wzrósł w tych dwóch stołecznych regionach o wartość ponad czterokrotnie wyższą niż w przypadku średniej UE.

Nie wszystkie regiony doświadczyły wzrostów

Były też miejsca, gdzie odsetek pracujących zdalnie w latach 2019-2021 zmniejszył się. W każdym przypadku spadek ten był stosunkowo niewielki. Wśród tych regionów znalazł się także jeden region z Polski - to Podlasie, gdzie spadek wyniósł 1 pkt proc.

W trójce regionów, gdzie praca zdalna stała się mniej popularna, znalazły się jeszcze holenderska Zelandia, gdzie odnotowano spadek o 0,5 pkt proc. oraz Região Autonoma da Madeira w Portugalii ze spadkiem wysokości 1,4 pkt proc.