Gigant z Wall Street podejmuje nowe działania mające na celu egzekwowanie swojej polityki pracy w biurze przez pięć dni w tygodniu. Pracownicy wyższego szczebla w większości wrócili już na pełny etat do biur. Menedżerowie są jednak sfrustrowani niechęcią innych grup pracowniczych, stanowiących znaczną część siły roboczej, do opuszczenia domów.

Dyrektor ds. zasobów ludzkich Jacqueline Arthur stwierdziła w oświadczeniu, że co prawda w razie potrzeby firma zapewnia elastyczny system pracy, to jednak stanowczo przypomina pracownikom o istniejącej w firmie polityce. „Nadal zachęcamy pracowników, aby pięć dni w tygodniu pracowali w biurze” - powiedział Jacqueline Arthur.

Firmy takie jak Citigroup Inc. i JPMorgan Chase & Co. monitorują frekwencję i nalegają, aby menedżerowie egzekwowali wytyczne dotyczące pracy w biurze przez trzy dni w tygodniu. Niedawno Citigroup poinformowało pracowników, że mogą ponieść konsekwencje, jeśli nie będą przestrzegać zasad dotyczących obecności, co może mieć wpływ na wynagrodzenie.

W kwietniu JPMorgan oznajmił pracownikom, że od dyrektorów zarządzających oczekuje się dojeżdżania do pracy w każdy dzień tygodnia.

Reklama

Nowe starania Goldmana, aby ściągnąć pracowników do biur pokazują, jak zmieniło się nastawienie pracowników do elestycznego systmu pracy. Ponad trzy lata po tym, jak pandemia wysłała większość branży do domu, firmy muszą namawiać pracowników, aby wrócili do starych nawyków.

To napięcie można odczuć w całej korporacyjnej Ameryce, ponieważ wiele dużych firm zmaga się z wyzwaniami związanymi z egzekwowaniem bardziej rygorystycznych zasad.

Według danych Kastle Systems w 10 największych dzielnicach biznesowych USA frekwencja była nadal na początku sierpnia niższa o połowę w porównaniu z poziomem sprzed pandemii. Liczba ta pozostaje mniej więcej niezmieniona w porównaniu z początkiem 2023 r.