Niestety dużo większą grupę stanowili bezrobotni, którzy w drugim kwartale tego roku, nadal nie mieli pracy. 10,9 mln, czyli 60,2 proc. bezrobotnych w UE z pierwszego kwartału 2017 roku, pozostawało na bezrobociu także w następnych trzech miesiącach, a kolejne 3,4 mln (18,7 proc.) przeszło do grupy nieaktywnych zawodowo.

Największą rotację pracowników widać w Hiszpanii. Patrząc tylko na liczbę osób bezrobotnych, które znalazły pracę, Hiszpania jawi się jako lider walki z bezrobociem w UE. Blisko jedna czwarta wszystkich bezrobotnych w UE (953 tys.), którzy w drugim kwartale 2017 roku znaleźli pracę pochodziła właśnie z Półwyspu Iberyjskiego. Jednak w tym samym czasie podobna liczba Hiszpanów straciła pracę. W drugim kwartale na bezrobociu wylądowało 554 tys. osób pracujących w pierwszym kwartale, a kolejne 403 tys. to osoby uznane za nieaktywne zawodowo, a pracujące w poprzednim kwartale.

W całej UE spośród wszystkich osób zatrudnionych początkowo w pierwszym kwartale 2017 r., 1,9 mln (1,1 proc.) straciło pracę w drugim kwartale 2017 r., a 2,9 mln (1,6 proc.) przeszło w bezczynność zawodową.

Według danych Eurostatu w Polsce w drugim kwartale 2017 roku pracę znalazło 189 tys. bezrobotnych, podczas gdy nadal na bezrobociu pozostawało 561 tys. osób. Nieaktywni zawodowo, a wcześniej bezrobotni, to grupa 176 tys. Polaków.

W Polsce sytuacja na rynku pracy ciągle się poprawia. Bezrobocie spadło do poziomu 4,6 proc., najniższego w historii. Mimo to są osoby, które w drugim kwartale straciły pracę. Według danych Eurostatu, takich osób było w Polsce 81 tys. Jeszcze więcej, bo 139 tys. zmieniło swój status z "pracujący" na "nieaktywny zawodowo". Transfer w drugą stronę - czyli z nieaktywności zawodowej do pracy - był dużo większy. W drugim kwartale 2017 r. pracę znalazło 242 tys. Polaków, którzy w poprzednim kwartale byli wykluczeni z rynku pracy.