Jak zwróciła uwagę PARP w piątkowej informacji, sektor handlu potrzebuje pracowników z kompetencjami technicznymi. "Branżę czekają wyzwania z zakresu cyfryzacji oraz optymalizacji procesów" - oceniono odnosząc się do raportu, którego szczegółowe wnioski zostaną zaprezentowane 3 marca 2022 r. podczas spotkania online w ramach „Branżowych czwartków”. Dodano, że przedsiębiorcy chcą "poprawić zaangażowanie kadry oraz lepiej odpowiadać na rosnące potrzeby klientów".

Wyjaśniono, że badania w sektorze handlu były przeprowadzone w 2021 r., gdy wprowadzono zmiany, m.in. w strategiach działania firm oraz strukturze zatrudnienia (np. kierowanie pracowników na inne stanowiska). "W związku z pandemią w 30 proc. firm skrócono czas pracy pracowników, w 21 proc. zaistniała konieczność przeszkolenia pracowników, a 14 proc. przedsiębiorstw zmieniło model pracy na formę zdalną" - zaznaczono.

"W przeciwieństwie do innych branż, w handlu nie pojawiły się nowe stanowiska pracy i aż 78 proc. pracodawców nie przewiduje pojawienia się ich w ciągu najbliższych 5 lat" - stwierdzono.

Reklama

Według ekspertów w sektorze handlu brakuje przede wszystkim kompetencji technicznych i cyfrowych "związanych z postępującą automatyzacją procesów sprzedażowych oraz kompetencji społecznych, takich jak kreatywność oraz umiejętność krytycznego myślenia". Innego zdania są pracodawcy. "93 proc. z nich twierdzi, że kompetencje większości pracowników są w pełni zadowalające i nie ma potrzeby ich doskonalenia" - zaznaczono. Zwrócono uwagę, że w szkoleniach i kursach częściej i chętniej biorą udział pracownicy "zatrudnieni na kluczowych stanowiskach z dłuższym stażem w firmie".

Dodano, że techniki łączące naukę tradycyjną z elementami nauki online oraz szkolenia, podczas których nowi pracownicy pod opieką starszych kolegów wdrażają się w obowiązki na stanowisku pracy - oceniono jako najskuteczniejsze.

Według PARP sektor handlu czekają duże wyzwania - "przede wszystkim będą one związane z transformacją cyfrową oraz optymalizacją procesów". Wskazano na konieczność wdrażania nowych technologii, zarówno w procesach produkcyjnych, logistycznych, jak i sprzedażowych. "Rośnie zapotrzebowanie na pracowników mających kompetencje cyfrowe i techniczne. Rośnie również znaczenie wiedzy w zakresie e-commerce" - wskazano. Zwrócono uwagę, że sprzedaż internetowa wiąże się z zapotrzebowaniem "na coraz bardziej wydajne rozwiązania logistyczne – kluczowa jest tutaj szybkość dostaw oraz brak pomyłek w zamówieniach".

Odnosząc się do strategii na przyszłość firmy najczęściej wskazują na podwyższenie średniej marży (33 proc. wskazań) oraz wprowadzenie nowej usługi lub produktu (32 proc. wskazań). Inwestycje w rozwój kadry oraz zwiększenie nakładów na innowacyjność w firmie planuje 12 proc. pracodawców, a 10 proc. planuje zainwestować w nowe technologie informatyczne. Z kolei 8 proc. chce zautomatyzować wybrane procesy w firmie. "Takie działania wymagają dużych nakładów finansowych i mogą sobie na nie pozwolić przede wszystkim duże firmy" - podsumowano.