"Bardzo dziękuję za sprawny przebieg negocjacji w tych trudnych makroekonomicznie czasach. Obie strony porozumienia działały przede wszystkim w interesie pracowników KGHM. Wspólnie ustaliliśmy rekordową podwyżkę – 13,2 proc. wzrostu stawek płac zasadniczych" - powiedział prezes zarządu KGHM Polska Miedź S.A Tomasz Zdzikot, cytowany w informacji.

Jak podano w czwartkowej informacji koncernu, w wyniku negocjacji ustalono podwyżkę stawek płac zasadniczych w KGHM od stycznia o 13,2 proc. Strony zgodziły się również na wypłatę jednorazowej nagrody finansowej w wysokości 2 tys. zł na pracownika po rozliczeniu wyników za I półrocze, pod warunkiem zrealizowania zaplanowanej na I półrocze wielkości produkcji oraz utrzymania się średniej ceny miedzi na poziomie nie niższym, niż założony w budżecie.

"Biorąc pod uwagę złożoną sytuację makroekonomiczną, po ogłoszeniu wyników KGHM za I półrocze, i decyzji o wypłacie jednorazowej nagrody finansowej, strony dokonają analizy kształtowania się płac w spółce, a w szczególności ich relacji w stosunku do inflacji. Zarząd KGHM dziękuje stronie związkowej za konstruktywną dyskusję i profesjonalne podejście do rozmów o warunkach płacowych załogi miedziowej spółki" - zaznaczono w informacji przekazanej przez KGHM.

autor: Roman Skiba

Reklama