Projekt nowelizacji ustawy o weteranach działań poza granicami państwa, opublikowany w czwartek przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, doprecyzowuje także organy odpowiedzialne za ustalanie i wypłatę dodatku uprawnionym z poszczególnych grup.

Jak zaznaczyli autorzy, projekt ma spełnić postulat zgłaszany przez stowarzyszenia oraz środowisko weteranów na spotkaniach z przedstawicielami MON.

Rozszerzenie grupy uprawnionych do pobierania dodatku weterana poszkodowanego wcześniej niż po przejściu na emeryturę lub rentę inwalidzką ma na celu zwiększenie środków pozostających do dyspozycji weteranów poszkodowanych, co pozwoli zaspokoić ich dodatkowe potrzeby związane z leczeniem, rehabilitacją, opłaceniem kosztów ewentualnej opieki lub dojazdów do placówek medycznych i rehabilitacyjnych.

Według projektodawców nowa regulacja objęłaby 900 weteranów poszkodowanych żołnierzy i 80 funkcjonariuszy MSWiA. Koszty wprowadzenia w życie nowej regulacji projektodawcy oszacowali na 1,8 mln zł rocznie.

Reklama

brw/ par/