Warszawa, 14.12.2020 (ISBnews) - Wartość inwestycji, które otrzymały dofinansowanie z Unii Europejskiej (UE) do 13 grudnia br. wyniosła 505,4 mld zł, podało Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej (MFPR). Według umów podpisanych do tego dnia, kwota dofinansowania w części UE wynosiła 307,2 mld zł.
"Do 13 grudnia 2020 roku podpisano z beneficjentami 80 161 umów o dofinansowanie projektów. Łączna wartość tych inwestycji wynosi 505,4 mld zł. W tej kwocie udział funduszy UE to 307,2 mld zł, czyli 90% całej dostępnej alokacji środków UE." - czytamy w komunikacie.
Według danych wygenerowanych z systemu teleinformatycznego SL2014, od uruchomienia programów do 13 grudnia 2020 roku złożono 166 663 wnioski o dofinansowanie projektów na całkowitą kwotę 822,9 mld zł. Wartość dofinansowania UE we wnioskach o dofinansowanie wyniosła 510,1 mld zł, tj. 149,4% funduszy na lata 2014-2020.
"Wartość całkowitych wydatków beneficjentów rozliczonych na poziomie krajowym wyniosła 255,1 mld zł, w tym dofinansowanie UE 169,1 mld zł, co stanowi 49,5% alokacji." - czytamy także.
(ISBnews)