Za wnioskiem złożonym przez nowego prezydenta Nguyena Xuana Phuca o zatwierdzenie Phama Minha Chinha na stanowisku szefa rządu opowiedziało się 96,25 proc. deputowanych.

62-lat Pham Minh Chinh jest od wielu dekad członkiem Komunistycznej Partii Wietnamu, posiada tytuł profesora nadzwyczajnego, doktora praw i inżyniera budownictwa. Od 2011 roku jest członkiem Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Wietnamu.

Jego nominacja wpisuje się w zmiany na szczytach władzy w Wietnamie, o których zadecydował styczniowy 13. Narodowy Kongres Komunistycznej Partii Wietnamu.

Postanowił on, że 76-letni sekretarz generalny KPW Nguyen Phu Trong ma pozostać na tym stanowisku przez kolejnych pięć lat, mimo że przekroczył limit wieku dla członków politbiura, który dla ponownie wybieranych dygnitarzy wynosi 65 lat. Nguyen Phu Trong został też wtedy tymczasowo naznaczony na prezydenta. Kongres postanowił, że ustąpi z tego stanowiska, kiedy Zgromadzenie Narodowe wyznaczy jego następcę.

Parlament desygnował na to stanowisko dotychczasowego premiera Nguyena Xuana Phuca. Ten zaś rekomendował b. wiceministra bezpieczeństwa Phama Minha Chinha na stanowisko szefa rządu. (PAP)

mars/