Świadczenie zwane "tygodniem rodziny" ma przysługiwać rodzicom w okresie wakacji, ferii oraz przerwy od nauki w przedszkolach oraz szkołach na dzieci w wieku 4-16 lat. W przypadku pełnych rodzin każde z rodziców będzie mogło wystąpić o trzy dni takiego świadczenia w roku, a osoba samotnie wychowująca dziecko - o sześć.

"Liczymy, że z nowego rozwiązania skorzystają w szczególności pracownicy służby zdrowia oraz opieki społecznej, którzy nie mogą tak jak inni pracować z domu i zająć się dziećmi" - podkreślił premier Szwecji Stefan Loefven.

Świadczenie na opiekę nad dziećmi ma być wypłacane z budżetu państwa i wynosić, podobnie jak zasiłek rodzicielski, ok. 80 proc. pensji.