PIE przypomniał, że 1 sierpnia minie rok funkcjonowania EVFTA, czyli umowy o wolnym handlu pomiędzy UE a Wietnamem, która przewiduje stopniowe zniesienie wszystkich ceł na produkty przywożone z UE do Wietnamu oraz 99 proc. ceł w przywozie z Wietnamu do UE.

Napisano, że pomimo pandemii unijny eksport towarów do Wietnamu nie zmalał podczas pierwszych 10 miesięcy obowiązywania EVFTA, a import wzrósł o 7,2 proc. Zaznaczono, że na tle UE Polska należy do krajów, które najbardziej zwiększyły swój handel z Wietnamem. "W okresie od sierpnia 2020 r. do maja 2021 r. polski eksport do Wietnamu był wyższy o 21,5 proc., a import o 26 proc., w porównaniu do analogicznego okresu rok wcześniej. Jednocześnie polski eksport poza UE zmalał o 1,5 proc., a import o 5,5 proc." - czytamy w informacji PIE.

Reklama

Napisano, że za wzrost polskiego eksportu do Wietnamu w ciągu pierwszych 10 miesięcy obowiązywania EVFTA odpowiada zwiększona sprzedaż miedzi. Wyraźnie zwiększył się też eksport pojazdów specjalnego przeznaczenia, nieelektrycznych maszynek do golenia, kauczuku, części do obwodów scalonych, aparatury sygnalizacji dźwiękowej, wieprzowiny oraz mączek zwierzęcych niejadalnych dla ludzi.

Z kolei na wzrost polskiego importu z Wietnamu - jak zauważyli eksperci PIE - najbardziej przyczyniły się zwiększone dostawy części do kamer wideo. Wartość ich dostaw do Polski w okresie sierpień 2020 - maj 2021 wyniosła 556 mln euro, wobec 260 mln euro w analogicznym okresie rok wcześniej. Jak zauważył PIE, w ciągu pierwszych 10 miesięcy obowiązywania umowy zwiększył się też polski import mikrofonów, głośników i słuchawek oraz drukarek. "Wzrost importu z Wietnamu w tym okresie wydaje się być przede wszystkim efektem zmian w łańcuchach dostaw związanych z wahaniami popytu światowego w efekcie pandemii" - czytamy.

"Wietnam, obok Chin, Hongkongu i Tajwanu, stał się jednym z największych beneficjentów pandemii COVID-19. W 2020 r. jego udział w światowym eksporcie zwiększył się o 0,2 pkt. proc. w porównaniu z rokiem poprzednim. Było to kontynuacją trendu zarysowanego już wcześniej podczas amerykańsko-chińskiej wojny handlowej" - powiedział analityk z zespołu handlu zagranicznego Polskiego Instytutu Ekonomicznego Łukasz Ambroziak. Dodał, że zwiększenie udziału Wietnamu w globalnych łańcuchach dostaw, a w efekcie wzrost gospodarczy i rosnące dochody mieszkańców w połączeniu z obowiązującą umową między UE a Wietnamem sprawiają, że perspektywy wzrostu sprzedaży polskich produktów na rynku wietnamskim są obiecujące. "Na liberalizacji handlu mogą zyskać przede wszystkim eksporterzy wyrobów farmaceutycznych, produktów rolno-spożywczych, przemysłu maszynowego i motoryzacyjnego" – wskazał.

PIE przypomniał, że z dniem wejścia w życie umowy EVFTA zniesiono cła na 65 proc. linii taryfowych w przywozie z UE do Wietnamu (m.in. na część maszyn, produktów farmaceutycznych i chemikaliów) oraz na 71 proc. linii w przywozie z Wietnamu do UE. Pozostałe cła w przywozie do Wietnamu zostaną zniesione stopniowo w ciągu maksymalnie 10 lat, a cła w przywozie do UE - w ciągu maksymalnie 7 lat.

Zaznaczono, że UE nie otworzy całkowicie rynku na import z Wietnamu najbardziej wrażliwych towarów rolnych, obejmujących około 1 proc. linii taryfowych w imporcie UE z Wietnamu. Bezcłowe kontyngenty przewidziano m.in. w przywozie ryżu, kukurydzy, czosnku, grzybów, jaj, cukru, etanolu i tuńczyka w puszkach.

Stopniowa liberalizacja (w ciągu 7 lat) obejmie w przywozie z Wietnamu do UE m.in. wietnamskie wyroby włókiennicze i obuwie. W przywozie z UE do Wietnamu okresy przejściowe przewidziano dla wołowiny (3 lata), części produktów chemicznych (3-7 lat), produktów mleczarskich (5 lat), mrożonej wieprzowiny, motocykli, części produktów farmaceutycznych, części samochodowych, wina i napojów spirytusowych (7 lat) oraz samochodów i drobiu (10 lat).

Oprócz ceł Umowa EVFTA reguluje także szereg innych kwestii, a w wielu z nich wykracza poza zobowiązania obu stron wynikające z członkostwa w Światowej Organizacji Handlu. Umowa przewiduje zmniejszenie wielu z istniejących barier pozataryfowych w handlu oraz zwiększa dostęp do wietnamskiego rynku usług i zamówień publicznych dla unijnych firm.