Przedstawiciele MFW i władze ukraińskie osiągnęły porozumienie w sprawie działań, które mają wesprzeć reformy w tym kraju w kontekście programu pomocowego stand-by - czytamy w komunikacie MFW.

Daje to podstawę do przeprowadzenia przeglądu programu, co z kolei może skutkować przekazaniem Ukrainie ok. 700 mln USD pomocy oraz do rozpatrzenia ukraińskiego wniosku o przedłużenie obowiązywania programu.

Reklama

"Misja MFW i władze Ukrainy osiągnęły porozumienie na szczeblu urzędników w sprawie zaktualizowanego zestawu gospodarczych, finansowych i strukturalnych strategii, które mają pomóc w poradzeniu sobie z gospodarczym i zdrowotnym kryzysem spowodowanym Covid-19 przy utrzymaniu makroekonomicznej i finansowej stabilności (...)" - cytuje MFW szefową misji Bułgarkę Iwannę Wladkową-Hollar.

W czerwcu 2020 roku MFW zatwierdził 18-miesięczny pakiet pomocowy dla Ukrainy o wartości ok. 5 mld dolarów, który ma być wypłacony w pięciu transzach. Pierwsza transza kredytu, która trafiła do Kijowa, wyniosła 2,1 mld USD.

Program ma pomóc Ukrainie udźwignąć wyzwania związane z pandemią Covid-19 poprzez utrzymanie równowagi płatniczej i wsparcie budżetowe. By otrzymać kolejne transze pomocy, Kijów powinien wypełnić zobowiązania uzgodnione z MFW.