Jak wskazują w środę brytyjskie media, wskutek tej decyzji ok. 2,5 mln obywateli krajów UE z tymczasowym statusem osoby osiedlonej będzie groziła utrata prawa do mieszkania, pracy i świadczeń w Wielkiej Brytanii, a nawet deportacja, jeśli nie zadbają na czas o złożenie nowego wniosku.

Zgodnie z umową o warunkach brexitu, obywatele UE, którzy mieszkali w Wielkiej Brytanii przed końcem okresu przejściowego, czyli przed 31 grudnia 2020 roku, mogli zachować nabyte prawa, jeśli złożyli wniosek o status osoby osiedlonej (settled status) lub tymczasowy status osoby osiedlonej (pre-settled status). Ten pierwszy przysługuje osobom, które mogły się wykazać minimum pięcioletnim nieprzerwanym pobytem w Wielkiej Brytanii, drugi - pozostałym. Ale umowa przewidywała, że w przypadku osób mających tymczasowy status zmiana jego na pełny status nastąpi automatycznie.

Reklama

Jednak brytyjskie MSW podjęło decyzję, że osoby mające tymczasowy status muszą przed upływem pięcioletniego okresu złożyć kolejny wniosek - o przekształcenie statusu w pełny. W związku z tym Niezależny Urząd Nadzoru (IMA), brytyjski organ powołany do ochrony praw obywateli UE, zaskarżył do sądu decyzję MSW, wskazując, że jest ona niezgodna z prawem i narusza umowę z UE. Według IMA sprawa dotyczy 2,485 mln osób.

Jak wynika ze statystyk MSW, do końca września 2021 roku wpłynęło 6,2 mln wniosków, z czego rozpatrzono 5,8 mln. Spośród rozpatrzonych aplikacji status osoby osiedlonej przyznano prawie 3,03 mln osób (52 proc.), tymczasowy status - 2,44 mln (42 proc.), zaś pozostałe to aplikacje odrzucone, nieważne i wycofane.

Obywatele Polski złożyli 1,125 mln wniosków, co jest drugą co do wielkości liczbą - po obywatelach Rumunii, choć w przypadku tych ostatnich częściej zdarzały się przypadki dwu- lub wielokrotnego składania wniosków, więc liczba Polaków, którzy faktycznie aplikowali o status jest wyższa. Spośród 1,125 mln wniosków złożonych przez obywateli polskich do końca września rozparzono 1,07 mln, z czego status osoby osiedlonej otrzymało 817,6 tys. osób, tymczasowy status - ponad 210,4 tys., a prawie 41,8 tys. to wnioski odrzucone, nieważne i wycofane.

To oznacza, że 76,4 proc. wniosków złożonych przez obywateli polskich zakończyło się przyznaniem statusu osoby osiedlonej i jest to najwyższy odsetek ze wszystkich narodowości. Tym niemniej zaskarżona przez IMA decyzja dotyczy 210,4 tys. Polaków, którzy - jeśli sąd nie zdecyduje o tym, że MSW musi ją zmienić - będą musieli złożyć jeszcze jeden wniosek.

Osoby, które mieszkały w Wielkiej Brytanii przed upływem okresu przejściowego, mogły składać wnioski o status osoby osiedlonej lub tymczasowy status do 30 czerwca 2021 roku, choć jeśli ktoś wykazał, że miał uzasadniony powód, wnioski były przyjmowane także po upływie tego terminu.