Parcalewa sprecyzowała, że około 60 proc. Ukraińców, którzy uciekli przed wojną i znaleźli w Bułgarii pracę jest zatrudnionych w branży turystycznej, handlu, usługach administracyjnych i przetwórstwie. Pracują przede wszystkim w dużych miastach – Sofii, Płowdiwie, Dobriczu, Błagojewgradzie i Ruse.

Od początku wojny na Ukrainie do Bułgarii uciekło 364 tys. Ukraińców, obecnie z tej grupy pozostało 82 tys. czyli 23 proc. Wszyscy mają prawo do świadczeń i pomocy lekarskiej, 489 dzieci zostało zapisanych do szkół, a 84 - do przedszkoli.

Łącznie 30 tys. osób zostało ulokowanych w hotelach i zakładowych domach wypoczynkowych.

Z Sofii Ewgenia Manołowa (PAP)