Zgodnie z decyzją federalnego resortu spraw społecznych dodatek energetyczny otrzyma każdy, kto jest uprawniony do ustawowej emerytury, renty rodzinnej lub renty na podstawie ustawy o służbie cywilnej lub ustawy o emeryturach żołnierskich. Uprawnienie dotyczyć będzie osób mieszkających w Niemczech.

„Płatność dokonywana będzie automatycznie, nie będzie potrzeby składania dodatkowych wniosków” – podało ministerstwo. Rząd oszacował łączny koszt świadczenia na ok. 6 mld euro.

Postanowiono również podnieść górną granicę wynagrodzeń w przypadku tzw. midi-jobs z 1,6 do 2 tys. euro. „Gwałtowny wzrost cen energii i żywności jest dużym obciążeniem dla obywateli” – podkreślił Heil. „Dzięki środkom trzeciego już pakietu pomocowego można zniwelować część tych zwiększonych kosztów. (…) Przez przyjęte rozwiązania odciążamy w szczególności osoby o niskich dochodach” – dodał minister.