W spotkaniu w historycznym mieście na południu Włoch uczestniczą 32 osoby. Rosja i Korea Południowa przysłały swoich wiceministrów spraw zagranicznych. Zdalnie w obradach udział biorą ministrowie z Chin, Brazylii i Australii.

Obecni są szefowie mających siedzibę w Rzymie Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO), Światowego Programu Żywnościowego (WFP) i Międzynarodowego Funduszu Rozwoju Rolnictwa (IFAD), z którymi omówiona zostanie sprawa walki z głodem na świecie i wyznaczony cel jego likwidacji do 2030 roku.

Otwierając obrady Di Maio oświadczył, że pandemia ukazała potrzebę „wspólnej międzynarodowej odpowiedzi na kryzysy, wykraczające poza granice narodowe”.

“Multilateralizm i współpraca mają kluczowe znaczenie, by odpowiedzieć na globalne wyzwania” - mówił włoski minister. Położył nacisk na to, że aby działania te były skuteczne, niezbędne jest przywództwo ONZ.

Reklama

Szef MSZ Włoch wśród najważniejszych wyzwań wskazał przeciwdziałanie negatywnemu sanitarnemu, społecznemu i gospodarczemu wpływowi pandemii oraz krzewienie ożywienia - zrównoważonego, włączającego i odpornego.

Ponadto podkreślił, że pandemia ukazała kruchość handlu międzynarodowego. Musi on być - oznajmił - wolny, równy i oparty na poszanowaniu wspólnych reguł po to, by możliwe było pokonanie skutków obecnego kryzysu, a gospodarki krajów uczynić „bardziej ekologicznymi i cyfrowymi”.

G20 - dodał- musi dalej udzielać silnego wsparcia reformie Światowej Organizacji Handlu”.

Jako kolejny cel wymienił osiągnięcie tzw. neutralności klimatycznej do 2050 roku poprzez realizację „ambitnych planów” przez rosnącą liczbę państw.

“Na G20 spoczywa szczególna odpowiedzialność za krzewienie tego postępu” - przypomniał.

Di Maio zwrócił także uwagę na konieczność reformy Światowej Organizacji Zdrowia, by ją wzmocnić i skoordynować działania na poziomie globalnym.

„Potrzeba ochrony globalnych dóbr publicznych, w tym zdrowia, to pierwsza lekcja, jaką wyciągnęliśmy z pandemii” - zauważył.

Uczestniczący w obradach amerykański sekretarz stanu Antony Blinken oświadczył: „Potrzebna jest wielostronna współpraca, by zatrzymać globalny kryzys sanitarny”. Dodał, że trzeba wysłać więcej szczepionek krajom potrzebującym w ramach programu Covax. Jak dodał, USA wspierają go sumą 2 mld dolarów.

Szef niemieckiej dyplomacji Heiko Maas w rozmowie z dziennikarzami w Materze wyraził opinię, że w czasach globalnego kryzysu ważne jest to, by do stołu obrad zasiadali przedstawiciele Chin i Rosji. Ostrzegł zarazem, że "szczepionkowa dyplomacja" tych krajów ma na celu "osiągnięcie korzyści geostrategicznych w krótkim terminie", a nie ochronę globalnego zdrowia.