Klęski żywiołowe na Bliskim Wschodzie powstają w wyniku napięć powstających na styku afrykańskiej i euroazjatyckiej płyty tektonicznej, w związku z czym jest to geologicznie bardzo aktywny obszar. Iran doświadczył w ciągu ostatnich 30 lat ponad 100 trzęsień ziemi.

Innymi bardzo narażonymi na wspomnianą klęskę żywiołową regionami są Azja Płd.-Wsch. oraz USA. W zestawieniu krajów, które doświadczyły w latach 1990-2022 największej liczby trzęsień ziemi podium zajmują Chiny (182 przypadki), Indonezja (161) oraz Iran (108).