Informacja ta znalazła się w doniesieniach o przemieszczeniach sprzętu wojskowego na terytorium Białorusi w dniach 27-28 maja br. (https://tinyurl.com/3d4wpnvz)

Białoruś wspiera Moskwę w wojnie przeciwko Ukrainie, udostępniając swoje terytorium dla rosyjskich wojsk i uzbrojenia. Na Białorusi szkolili się też rezerwiści rosyjscy, zmobilizowani po wrześniu 2022 r.

awl/ tebe/