Ostatnie ostrzeżenie amerykańskich agencji i służb jest następstwem niedawnych incydentów z udziałem grupy znanej jako Volt Typhoon, która występuje również pod nazwami takimi jak Vanguard Panda i Bronze Silhouette. Ta ostatnia grupa prawdopodobnie stoi za włamaniami do środowisk informatycznych wielu organizacji zajmujących się infrastrukturą krytyczną w USA. Ich ofiarami były systemy informatyczne w sektorach komunikacji, energetyki, sektory systemów transportowych oraz systemów wodno-ściekowych.

Według danych Europejskiego Repozytorium Incydentów Cybernetycznych (EuRepoC) w latach 2000–2023 odnotowano łącznie 2506 cyberataków o podłożu politycznym na całym świecie, których ofiarami było 679 znanych podmiotów/grup.

Z infografiki przygotowanej przez ststista.com widać, że prawie 12 procent cyberataków o charakterze politycznym wykrytych od przełomu wieków miało swoje źródło w Chinach, a następnie w Rosji (11,6 procent). Iran był odpowiedzialny za 5,3 proc. tych incydentów cybernetycznych w badanym okresie, a Korea Północna za 4,7 proc. Należy zauważyć, że w przypadku większości złośliwych działań tego typu (45 proc.) nie można było zidentyfikować kraju pochodzenia cyberataku.

ikona lupy />
Kraje odpowiedzialne za największą liczbę incydentów cybernetycznych o wymiarze politycznym w latach 2000–2023 / statista.com
Reklama