Niemcy wysłali na Litwę 20-osobowy zespół wyprzedzający, który rozpocznie konfigurowanie bazy dla niedawno utworzonej stałej brygady stacjonującej na Litwie. Według informacji Deutsche Welle, licząca około 5000 żołnierzy siła uderzeniowa Panzerbrigade 45 ma osiągnąć pełną zdolność operacyjną do 2027 r. Brygada będzie wspierać już istniejącą w kraju bałtyckim tzw. Wzmocnioną Wysuniętą Obecność NATO, która w przeciwieństwie do Panzerbrigade 45 regularnie zmienia swój personel i według stanu na grudzień 2023 r. składała się z żołnierzy z Niemiec, Belgii, Czech, Luksemburga, Holandii, Norwegii i Stanów Zjednoczonych.

Litwa jest jednym z ośmiu krajów dysponujących taką siłą.

Każda z ośmiu grup bojowych posiada tzw. państwo ramowe koordynujące działania w tej grupie. Na przykład Stany Zjednoczone dowodzą wzmocnioną wysuniętą obecnością Polski, podczas gdy Wielka Brytania i Niemcy pełnią tę rolę odpowiednio w estońskich i litewskich grupach bojowych. Należy zauważyć, że chociaż oddziały te mają lokalną strukturę dowodzenia, nadal dowodzą nimi scentralizowane centra dowodzenia NATO.

Na przykład cztery bałtyckie grupy bojowe są zorganizowane za pośrednictwem kwater głównych na Łotwie i w Polsce.

Reklama

Polska, jako jedyne państwo, jest zarówno gospodarzem natowskiej wzmocnionej wysuniętej obecności, jak również ma status państwa kontrybuującego.

ikona lupy />
Kraje wschodniej flanki NATO, które posiadają sprzymierzone z NATO siły zbrojne obrony i odstraszania / statista.com