„Bezpieczeństwo jest fundamentem rozwoju, a stabilność jest warunkiem dobrobytu” – powiedział Xi do blisko 3 tys. delegatów Ogólnochińskiego Zgromadzenia Przedstawicieli Ludowych (OZPL) w Wielkiej Hali Ludowej w Pekinie.

Samowystarczalność Chin

Na zakończonej w poniedziałek sesji OZPL Xi sięgnął po bezprecedensową trzecią kadencję na stanowisku przewodniczącego ChRL. Według ekspertów obsadził również najważniejsze stanowiska w administracji państwowej swoimi zaufanymi stronnikami, takimi jak nowy premier ChRL Li Qiang.

Reklama

Xi wezwał do budowy potęgi i samowystarczalności Chin w dziedzinie nauki i techniki. Komentatorzy wiążą to z narastającą rywalizacją ze Stanami Zjednoczonymi, które starają się odciąć Chiny od najnowocześniejszych technologii produkcji układów scalonych, wykorzystywanych m.in. w sztucznej inteligencji.

Modernizacja wojska

Przywódca Chin zapowiedział też dalsze wzmacnianie Armii Ludowo-Wyzwoleńczej, by stała się ona „wielkim murem stali, który skutecznie broni suwerenności, bezpieczeństwa i interesów rozwojowych kraju”. Pod rządami Xi Pekin prowadzi szeroko zakrojoną modernizację sił zbrojnych i zwiększa aktywność wojskową na okolicznych morzach, co prowadzi do napięć w relacjach z sąsiadami i z Waszyngtonem.

Źródłem napięć są między innymi działania chińskiej armii w pobliżu Tajwanu. Pekin uznaje demokratycznie rządzony Tajwan za część ChRL i dąży do przejęcia nad nim kontroli, nie wykluczając przy tym możliwości użycia siły. W tym kontekście Xi oświadczył w poniedziałek, że Chiny opowiadają się za „pokojowym rozwojem” stosunków w Cieśninie Tajwańskiej, ale stanowczo sprzeciwiają się „siłom niepodległościowym” i „zewnętrznym ingerencjom” w sprawy Tajwanu.

Z Kantonu Andrzej Borowiak (PAP)