W badaniach, jakie przeprowadził Instytut Gospodarki Światowej, nie wzięto pod uwagę darowizn prywatnych, pomocy udzielanej uchodźcom poza Ukrainą i wkładu organizacji międzynarodowych. Instytut podkreślił „niewymierną i absolutnie godną podziwu pomoc ze strony Polski”, która przyjęła już ponad 3 mln uchodźców i ponosi wydatki.

Największe wsparcie Ukraina uzyskuje od Stanów Zjednoczonych; wartość pomocy przekazanej przez USA od końca stycznia do późnego kwietnia wyniosła 10,3 mld euro. Suma ta nie obejmuje ostatnio zapowiedzianego nowego pakietu pomocowego.

Waszyngton przekazał Ukrainie czterokrotnie więcej środków niż wszystkie kraje UE razem. Na drugim miejscu plasuje się Polska (pomoc o wartości prawie 2,5 mld euro), a za nią Wielka Brytania, Kanada, Niemcy i Francja.

Pod względem wartości darowizn w odniesieniu do PKB krajów, na pierwszym miejscu znajduje się Estonia, a następnie Litwa i Polska. Stany Zjednoczone i Niemcy zajmują pod tym względem 10. i 11. miejsce, przeznaczając na pomoc dla Ukrainy po około 0,05 proc. PKB.

Reklama

Jednak biorąc pod uwagę fundusze przekazywane pośrednio przez UE, Niemcy są na drugim miejscu pod względem wartości pomocy udzielonej Ukrainie. Wszystkie kraje UE, a także zaangażowane fundusze instytucyjne UE i Europejskiego Banku Inwestycyjnego udzieliły Kijowowi wsparcia wartości 12,8 mld euro.

Zgodnie z wyliczeniami rządu niemieckiego, aby zrekompensować koszty krajom związkowym przyjmującym uchodźców, Berlin musiałby przeznaczyć 4 tys. euro na uchodźcę miesięcznie.

Grażyna Opińska (PAP)