Zaporoże, obwód chersoński, południe - stopniowo zmniejszamy potencjał okupantów" - powiedział prezydent w swoim codziennym wieczornym wystąpieniu.

Określił też obronę powietrzną mianem "stałego priorytetu dowództwa". "Drodzy partnerzy! Pomóżcie nam w pełni chronić nasze niebo, dając nam jak najszybciej odpowiednią liczbę nowoczesnych systemów obrony powietrznej, możecie pozbawić państwo terrorystyczne jego głównego narzędzia terroru. Będzie to jeden z najbardziej zdecydowanych kroków w kierunku zakończenia agresji. Rosja będzie musiała jej zaprzestać, gdy nie będzie mogła dokonywać uderzeń rakietowych" - podkreślił Zełenski.

"Na naradzie omawialiśmy również kwestię granic. Stałym priorytetem jest ochrona naszej granicy, zarówno z Rosją, jak i Białorusią. Przygotowujemy się na wszystkie możliwe scenariusze obrony. Ktokolwiek i do czegokolwiek będzie namawiał Mińsk - skończy się to tym samym, co wszystkie inne chore pomysły w wojnie przeciwko Ukrainie i Ukraińcom" - oświadczył ukraiński przywódca.

sm/ mal/

Reklama