Strilec podkreślił, że największe straty ponosi obecnie ukraiński las - w wyniku rosyjskiej inwazji uszkodzonych zostało prawie 3 mln ha lasu, czyli niemal jedna trzecia wszystkich zalesionych obszarów kraju. Ponadto prawie 500 tys. ha lasów jest obecnie okupowanych przez siły rosyjskie lub znajduje się w strefie działań bojowych.

Według ministra pod rosyjską okupacją znalazło się również 10 parków narodowych, osiem rezerwatów i dwa rezerwaty biosfery. Zagrożone zniszczeniem jest 600 gatunków fauny i 750 gatunków flory.

W ministerstwie zarejestrowano już tysiące spraw dotyczących ginięcia delfinów na wybrzeżu Ukrainy, Bułgarii i Turcji na skutek min morskich i wykorzystywania okrętów wojennych, rozmieszczonych przez siły rosyjskie na Morzu Czarnym i Morzu Azowskim.

Ponadto po wtargnięciu wojsk rosyjskich Czarnobylska Elektrownia Atomowa była pod okupacją przez 35 dni, co spowodowało straty wysokości 3,2 mld hrywien (88 mln USD) - dodał minister Strilec.

Reklama

mw/ ap/