"Przyniesie to radykalną zmianę w zdolności organów celnych do ochrony naszych obywateli i rynku wewnętrznego UE przed szeroko zakrojonymi zagrożeniami, jakie stwarza handel towarami niebezpiecznymi i nielegalnymi. Nowy system pomoże zapewnić bardziej wydajne (...) podejście do kontroli celnych w naszych szybko zmieniających się łańcuchach dostaw" - oświadczył w Brukseli komisarz UE ds. gospodarki Paolo Gentiloni.

W pierwszej fazie, która została wdrożona w poniedziałek, ICS 2 skupi się na przesyłkach pocztowych i ekspresowych przybywających do UE lub przez UE drogą lotniczą.

W praktyce wpłynie to w największym stopniu na obowiązki sprawozdawcze przedsiębiorców. Firmy będą zobowiązane do wypełniania nowej skróconej deklaracji wjazdowej (Entry Summary Declaration – ENS). Co istotne, będą one musiały podać szereg informacji dotyczących transportu jeszcze przed załadunkiem towarów. Organy celne będą wykorzystywać te informacje do analizy ryzyka w zakresie bezpieczeństwa i ochrony.

Jednocześnie, celnicy zmniejszą liczbę kontroli przesyłek, które nie stanowią zagrożenia dla rynku wewnętrznego UE.

Kolejny etap wdrażania systemu to 1 marca 2023 r., kiedy zostaną nim objęte pozostałe przesyłki lotnicze. Rok później natomiast - przesyłki drogowe, kolejowe i morskie.

Z Brukseli Artur Ciechanowicz (PAP)