Dzięki prawie dziesięciokrotnej nadsubskrypcji Komisja uzyskała bardzo korzystne warunki cenowe, zgodne z dotychczasowymi dobrymi wynikami programu NextGenerationEU, podkreślono.

Była to transakcja w dwóch transzach, a Komisja pozyskała kolejne 5,25 mld euro w formie 10-letniej pożyczki równoważnej, należnej 22 kwietnia 2031 r., na programy Europejskiego Mechanizmu Stabilizacji Finansowej (EFSM) i Pomocy Makrofinansowej (MFA), podano także.

"Emisja obligacji zwiększa sumę zebraną dla NextGenerationEU do 45 mld euro w ciągu czterech tygodni. To bardzo zachęcający początek programu finansowania. Oznacza to, że Komisja jest dobrze przygotowana do wspierania wszystkich planowanych płatności NextGenerationEU na rzecz państw członkowskich w okresie letnim, wspierając tym samym ożywienie gospodarcze i społeczne" - powiedział komisarz odpowiedzialny za budżet i administrację Johannes Hahn, cytowany w komunikacie.

10-letnie obligacje mają kupon o wartości 0 %, przy rentowności ponownej oferty - 0,043%, zapewniając spread – 6 pkt. bazowych do mid-swapów, co odpowiada 30,1 pkt. bazowym ponad 30-letnie obligacje rządu Niemiec (Bund) z terminem zapadalności w lutym 2031r. .

Ostateczny portfel zamówień przekroczył 51 mld euro, co oznaczało prawie 10-krotną nadsubskrybcję.

Głównymi zarządzającymi tej transakcji były: Barclays, BNP Paribas, BofA Securities, Citi i Commerzbank.

Jest to trzecia transakcja w ramach programu NextGenerationEU, po wyemitowanych przez Komisję w dniu 15 czerwca 2021 r. 10-letnich obligacjach o wartości 20 mld euro oraz transakcji w dwóch transzach o wartości 15 mld euro – na którą składały się 5-letnie obligacje o wartości 9 mld euro i 30-letnie obligacje o wartości 6 mld euro - z 29 czerwca.

Pierwsze płatności w ramach instrumentu naprawy i odporności nastąpią w odpowiednim czasie, po zatwierdzeniu przez Radę krajowych planów naprawy i odporności (z których 12 przeszło już ten etap) i podpisaniu odpowiednich umów o finansowanie i/lub pożyczki przez państwa członkowskie UE i Komisję Europejską, podkreślono w komunikacie.

KE pozyskała również 5 mld euro, które zostaną wykorzystane na udzielenie pomocy finansowej Portugalii i Irlandii w następstwie kryzysu finansowego. Pozyskano kolejne 250 mln euro na sfinansowanie pożyczki dla Jordanii w ramach programu pomocy makrofinansowej.

Do końca 2021 r. Komisja chce pozyskać ok. 80 mld euro z emisji obligacji, które zostaną uzupełnione krótkoterminowymi bonami, zgodnie z planem finansowania, opublikowanym w czerwcu 2021 r. Dokładna kwota do pozyskania zarówno z emisji obligacji UE, jak i bonów będą zależeć od konkretnych potrzeb finansowych. Jesienią Komisja ma zweryfikować wstępną ocenę w tym zakresie.