Inflacja HICP w Polsce wyniosła 16,4% r/r w październiku br. wobec 15,7% r/r inflacji miesiąc wcześniej, podał unijny urząd statystyczny Eurostat. W ujęciu miesięcznym wskaźnik wzrósł o 1,6%.

W całej UE inflacja HICP wyniosła w październiku 11,5% r/r.

"Najniższe roczne stopy zarejestrowano we Francji (7,1%), Hiszpanii (7,3%) i na Malcie (7,4%). Najwyższe roczne najwyższe roczne stopy odnotowano w Estonii (22,5%), na Litwie (22,1%) i na Węgrzech (21,9%). W porównaniu z wrześniem br. roczna inflacja spadła w jedenastu państwach członkowskich, w trzech pozostała stabilna, a w trzynastu wzrosła" - czytamy w komunikacie.

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), inflacja konsumencka wyniosła 17,9% w ujęciu rocznym w październiku 2022 r.

Inflacja HICP w strefie euro wyniosła 10,6% r: r w październiku wg fin. danych

Warszawa, 17.11.2022 (ISBnews) - Inflacja HICP w strefie euro wyniosła 10,6% r/r w październiku br. wobec 9,9% inflacji r/r miesiąc wcześniej, podał unijny urząd statystyczny Eurostat, prezentując finalne dane.

"W październiku największy wkład w roczną stopę inflacji w strefie euro miała energia (+4,44 pkt proc.), a następnie żywność, alkohol i tytoń (+2,74 pkt proc.), usługi (+1,82 pkt proc.) oraz nieenergetyczne towary przemysłowe (+1,62 pkt proc.)" - czytamy w komunikacie

Konsensus rynkowy wynosił 10,7% r/r.

W całej UE inflacja wyniosła w październiku 11,5% r/r wobec 10,9% miesiąc wcześniej

(ISBnews)