Dla większości obywateli Europy fakt, że w instytucjach europejskich wybuch skandal korupcyjny, nie powinien być dużym zaskoczeniem. Zeszłej wiosny średnio 68 procent respondentów w ogólnounijnym badaniu stwierdziło, że korupcja jest powszechna w ich kraju. Dlaczego więc miałoby być inaczej w Strasburgu czy Brukseli?

Jak pokazuje infografika stworzona przez dziennikarzy statista.com, Grecy uważają, że ich kraj jest najbardziej skorumpowanym państwem w UE.

Natomiast zdaniem Duńczyków korupcja nie jest w Danii szczególnie rozpowszechniona. Wraz z Finlandią Dania jest jedynym krajem członkowskim Unii Europejskiej, w którym mniej niż jeden na pięciu obywateli uważa, że ​​korupcja jest nadal powszechna na szczeblu krajowym.

Powyższy wykres pokazuje odsetek obywateli UE, którzy uważają, że korupcja jest powszechna w ich kraju w 2022 r.