Czy Europejczycy są zadowoleni z życia?

Europejscy statystycy badają bardzo wiele aspektów naszego życia. Eurostat publikuje nie tylko cykliczne odczyty bezrobocia czy inflacji, ale także wskaźników takich jak zadowolenie z życia. Dzięki licznym badaniom możemy dowiedzieć się więcej o europejskim społeczeństwie.

Eurostat pochwalił się najnowszymi danymi dotyczącymi zadowolenia z życia w krajach Unii Europejskiej. Europejczycy w ramach badań dotyczących dochodów i warunków życia (EU-SILC) byli pytani m.in. o tę kwestię. Choć jest to wskaźnik zupełnie subiektywny, to daje on pewne cenne informacje. Ankietowani mieszkańcy UE mieli ocenić w skali od 0 do 10 swoje zadowolenie z życia, gdzie 0 oznacza, że jesteśmy bardzo niezadowoleni, a 10, że jesteśmy bardzo zadowoleni.

Reklama

Średni wynik na poziomie UE wyniosła 7,1 pkt., co jest wynikiem bardzo zbliżonym do tych w poprzednich latach. W 2021 roku było to 7,2 pkt., w 2018 roku - 7,3 pkt., a w 2013 roku - 7,0 pkt. Można więc zauważyć, że najszczęśliwsze były prawdopodobnie lata gospodarczego prosperity końcówka lat 10. XXI wieku. W 18 z 27 krajów UE ogólne zadowolenie z życia oceniono na poziomie wyższym lub równym średniej unijnej.

Polacy drugim najbardziej zadowolonym z życia narodem UE

Jak wyglądają dane na poziomie poszczególnych krajów? Najwyższą lokatę zajęli Austriacy. Średnia odpowiedzi wyniosła w ojczyźnie Mozarta 7,9 pkt. To co prawda o 0,1 pkt. mniej niż w 2022 roku, ale tak wysoki wynik zagwarantował Austriakom miano najbardziej zadowolonych z życia w UE. Na drugie miejsce przebojem wdarła się Polska i Rumunia. Jeszcze dekadę wcześniej oba kraje mogły pomarzyć o tak wysokim miejscu. Dziś z wynikiem 7,7 pkt. wraz z Finami znalazły się na drugim miejscu. Finowie jeszcze niedawno, bo w 2018 roku, byli najbardziej zadowolonym z życia narodem w UE.

Następne miejsce (z wynikiem 7,6 pkt.) przypadło Belgii oraz Holandii. Średnie zadowolenie na poziomie 7,5 pkt. odnotowały dwa kraje — Dania i Słowenia. Warto jednak zauważyć, że w 2013 roku Słowenia zajmowała jedną z gorszych pozycji w UE (z wynikiem 7,0 pkt.), zaś Dania była pierwsza (z wynikiem 8,0 pkt.). Za Danią znajdziemy takie kraje jak Czechy, Irlandia, Malta i Szwecja.

ikona lupy />
eurostat

Najmniej zadowolonym z życia narodem są Bułgarzy. Średni wynik wyniósł tam zaledwie 5,6 pkt. Nie jest to żadne zaskoczenie, ponieważ kraj ten od lat okupuje ostatnie miejsce w tym zestawieniu. Co jednak znacznie ciekawsze, przedostatnia pozycja przypadła naszemu zachodniemu sąsiadowi. Średnie deklarowane zadowolenie w Niemczech wyniosło w 2022 roku jedynie 6,5 pkt., co było wynikiem gorszym niż w Grecji, na Łotwie czy w Chorwacji (które zajęły następne miejsca).

Tak słaby wynik Niemiec może dziwić. Jeszcze w 2013 roku Polska i Niemcy uzyskały taki sam odczyt - 7,3 pkt. Od tamtego czasu zadowolenie z życie wzrosło w Polsce o 0,4 pkt. W Niemczech spadek wyniósł aż 0,8 pkt. i był najgłębszym w całej Unii Europejskiej. Jeszcze w 2018 roku było to 7,4 pkt. (czyli nawet więcej niż w 2013 roku), ale rok 2021 przyniósł spadek do 7,1 pkt., a rok później zadowolenie zmniejszyło się do jedynie 6,5 pkt.

ikona lupy />
Forsal.pl

Spada zadowolenie z życia w Skandynawii, rośnie w krajach postkomunistycznych

Ciekawie wyglądają także zmiany tego wskaźnika. Rośnie on szczególnie szybko w krajach postkomunistycznych i południowej Europy. Spada na Północy i w środkowej Europie.Wzrost o 0,8 pkt. i więcej odnotowały: Cypr, Węgry, Portugalia i Bułgaria. O przynajmniej 0,5 pkt. wzrósł on także w Estonii, Rumunii, Słowenii, Czechach, Włoszech, Chorwacji oraz Grecji. W Polsce i Litwie wzrost wyniósł 0,4 pkt.

Jakie kraje znajdziemy po drugiej stronie? Aż o 0,8 pkt. spadło zadowolenie z życia w Niemczech. W Szwecji i Danii spadek w latach 2013-22 wyniósł 0,5 pkt. Spadek o 0,3 pkt. odnotowano w Luksemburgu oraz Finlandii. W Holandii zmniejszyło się ono o 0,2 pkt. Widzimy więc, że geograficznie największe wzrosty odnotowano w południowo-wschodniej części UE, a spadki w krajach położonych na północy i w centrum.