Weber podczas wideokonferencji w piątek powiedział, że przetarg dotyczy prac przygotowawczych, dokumentacyjnych, stworzenia studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego dla obwodnic Zamościa i Szczebrzeszyna. Studium to ma m.in. wskazać korzystne warianty przebiegu tras.

„Te obwodnice powstaną w ciągu drogi krajowej nr 74. Będą one realizowane wspólnie z innymi zadaniami na tej drodze – obwodnicami Gorajca, Dzwoli, Janowa Lubelskiego. Chcemy, aby droga nr 74 poprawiała swoją przepustowość, aby zostały zniwelowane +wąskie gardła+, które w tej chwili na tej drodze w woj. lubelskim występują” – powiedział Weber.

Droga nr 74 prowadzi z zachodu na wschód Polski, od Wielunia przez Piotrków Trybunalski, Kielce, Opatów, Kraśnik, Zamość do przejścia granicznego z Ukrainą w Zosinie. W Zamościu łączy się ona z drogą krajową nr 17. Na odcinku Janów Lubelski-Kraśnik trasa pokrywa się z budowaną obecnie drogą ekspresową S19, która ma stać się główną trasą komunikacyjną na kierunku północ-południe we wschodniej części Polski i stanowić część międzynarodowej trasy Via Carpatia.

Obwodnice Zamościa i Szczebrzeszyna mają być realizowane w ramach Rządowego Programu Budowy 100 Obwodnic. „Obwodnice mają ogromną wartość z punktu widzenia komunikacyjnego – sprawiają, że przejazd jest wygodniejszy, szybszy, płynniejszy, ale dają też poczucie bezpieczeństwa mieszkańcom, którzy teraz żyją w zagrożeniu, muszą borykać się z hałasem czy spalinami” – zaznaczył wiceminister Weber.

Zastępca dyrektora oddziału GDDKiA w Lublinie Krzysztof Zwolan poinformował, że przetarg został ogłoszony 11 maja, a na oferty GDDKiA czeka do 16 czerwca. Realizacja obwodnic Szczebrzeszyna i Zamościa w systemie „projektuj i buduj” planowana jest w latach 2026-2029.

Zwolan zaapelował do samorządowców o współpracę przy prowadzeniu konsultacji społecznych. „To jest czas najbardziej istotny z pozycji współpracy z mieszkańcami. Na obwodnicę Szczebrzeszyna mamy w tej chwili w opracowaniu osiem wariantów, jeżeli chodzi o Zamość mamy dwa warianty, ale projektanci mogą swoje warianty z własnej inicjatywy przedstawić. Tutaj liczę na współpracę z samorządami, żeby przy tych inwestycjach jak najmniej było konfliktów, które utrudnią projektantom, a przede wszystkim nam osiągnięcie wyznaczonych terminów” – mówił.

Jak poinformowała GDDKiA, w ramach rządowego Programu Budowy 100 obwodnic ma powstać - na sieci dróg krajowych - łącznie ok. 830 km dróg. Będą to trasy o najwyższych parametrach technicznych, dostosowane także do ruchu ciężarówek (do 11,5 t/oś). Koszt realizacji 100 obwodnic szacuje się na blisko 28 mld zł. Ich budowa będzie finansowana ze środków Krajowego Funduszu Drogowego, prowadzonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

W woj. lubelskim w ramach Programu oprócz obwodnic Zamościa i Szczebrzeszyna powstanie jeszcze pięć obwodnic. Najwcześniej kierowcy będą mogli skorzystać z obwodnicy Dzwoli, dla której prace przygotowawcze są najbardziej zaawansowane, a jej budowa planowana jest w latach 2022-24. Prace przygotowawcze prowadzone są też dla obwodnic Janowa Lubelskiego oraz Gorajca. W przypadku obwodnic Łukowa i Łęcznej wyłoniono już w przetargach firmy, które wykonają studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe.(PAP)

Autor: Renata Chrzanowska, Zbigniew Kopeć

ren/ kop/ pad/