"Polska zbudowała międzyregionalną koalicję złożoną z Austrii, Azerbejdżanu, Wietnamu, Meksyku, Zjednoczonych Emiratów Arabskich i Kenii, aby przeforsować tę inicjatywę. Przyjęta decyzja ma charakter historyczny i jest ważna dla Polski, bo nawiązuje do ważnych tradycji rowerowych: Curie-Skłodowska, Żeromski, Prus, Sienkiewicz jeździli na rowerach, a 100 lat temu w Paryżu polscy kolarze zdobywali medal olimpijski dla naszego kraju. Nasza inicjatywa to element polskiej dyplomacji rowerowej" – powiedział PAP stały przedstawiciel Polski przy UNESCO Mariusz Lewicki.

Jesteśmy w pierwszej dziesiątce producentów rowerów na świecie

„Promujemy Polskę jako kraj do jeżdżenia na rowerze. Jesteśmy też jednym z największych producentów rowerów w Europie i znajdujemy się w pierwszej dziesiątce na świecie” – dodał Lewicki.- Inicjatywa, która została przyjęta w drodze aklamacji, podkreśla znaczenie roweru jako środka przyjaznego klimatowi, łatwego w użyciu, będącego motorem integracji międzypokoleniowej. Wzywa także państwa członkowskie do rozbudowy infrastruktury rowerowej i zapewnienia bezpieczeństwa zarówno rowerzystom, jak i pieszym. W praktyce UNESCO zobowiązuje się do promowania roweru jako zrównoważonego środka transportu w swoich działaniach – podkreśla Lewicki.

Reklama

„'Bicycle For All' wpisuje się w szerszy kontekst promowania roweru jako elementu zrównoważonego rozwoju przez Polskę na forum ONZ. Dokument opisujący tę inicjatywę ma także wymiar symboliczny ze względu na obchodzoną w tym roku 5. rocznicę ustanowienia rezolucją Zgromadzenia Ogólnego ONZ 72/272 Światowego Dnia Roweru (World Bicycle Day)” – wskazuje polskie przedstawicielstwo przy UNESCO.

UNESCO jako wyspecjalizowana instytucja ONZ ds. edukacji, nauki i kultury jest dobrą platformą do promocji roweru jako elementu polityki edukacyjnej, zrównoważonego rozwoju czy środka transportu ułatwiającego odkrywanie kultury – wskazano w komunikacie prasowym.

Następstwem przyjętej przez UNESCO decyzji będzie raport Unesco dotyczący wdrożenia zaleceń zawartych w dokumencie wiosną przyszłego roku.

Z Paryża Katarzyna Stańko