"Również w relacji miesiąc do miesiąca Grupa PKP Cargo odnotowała istotny wzrost przewozów. Względem masy towarowej przewozy grupy wzrosły m/m o 21,6% Ten sam wzrost odnotowała grupa według pracy przewozowej. W sumie w ujęciu m/m wzrosły przewozy: węgla kamiennego (+17,6%), kamienia, żwiru i wapna (+65,4%), rudy i pirytów (+64,6%), cementu (+73,7%) oraz innych artykułów chemicznych (+17,6%)" - czytamy w komunikacie.

"Widzimy wysoki wzrost wolumenu ładunków masowych, co ma duże znaczenie dla takich firm, jak PKP Cargo, które w większości opierają swoją działalność na węglu, kruszywach, czy rudach metali mimo rosnących systematycznie przewozów intermodalnych. Na obecną koniunkturę wpływ ma przede wszystkim dynamika wzrostu produkcji przemysłowej" - skomentował prezes Czesław Warsewicz, cytowany w materiale.

Reklama

Wolumen produkcji przemysłowej w Polsce w marcu zwiększył się o 18,9% r/r (wobec wzrostu o 2,5% r/r w lutym 2021 r.). Tak wysoka dynamika wzrostu produkcji wynikała przede wszystkim z efektu niskiej bazy statystycznej za marzec 2020 roku (okres wprowadzenia pierwszych restrykcji anty-pandemicznych, silnie dotykających również sektor przemysłowy), co w połączeniu z dobrą bieżącą koniunkturą wpłynęło na jej skokowy wzrost. W wartościach skorygowanych o wpływ czynników sezonowych dynamika produkcji przemysłowej w ujęciu miesięcznym wyniosła w marcu 2021 roku +2,3% m/m, co uwzględniając dynamiczny wzrost sektora w poprzednich miesiącach jest bardzo pozytywnym wynikiem. Dane wskazują więc na wciąż bardzo korzystną sytuację rynkową przemysłu i brak jakichkolwiek sygnałów wychładzania koniunktury. Jednocześnie produkcja budowlano-montażowa w marcu obniżyła się o 10,8% r/r (wobec spadku o 16,9% r/r w lutym), oraz była wyższa o 34,2% w stosunku do lutego 2021 roku. W warunkach dalszego osłabienia krajowych wyników w handlu i usługach (z uwagi na restrykcje związane z pandemią COVID-19) oraz okresowego spowolnienia aktywności w budownictwie utrzymująca się wysoka odporność przemysłu jest jednak bardzo pozytywnym zwiastunem, czytamy w komentarzu.

"Liczymy, że w kolejnych miesiącach wskaźniki polskiej gospodarki wciąż będą się pięły w górę, a znoszenie obostrzeń covidowych w Polsce i na świecie jeszcze bardziej przysłuży się rozwijaniu aktywności gospodarczej. Jeśli tak się stanie, to i popyt na usługi transportowe będzie coraz większy" - dodał Warsewicz.

W marcu 2021 roku rynek kolejowych przewozów towarowych w Polsce pod względem masy towarowej zwiększył się r/r, a dynamika wzrostu przewozów ukształtowała się na poziomie +9,6% r/r. Wolumen przewozu w wartościach bezwzględnych wyniósł w marcu br. 20,7 mln ton, tj. był o 1,8 mln ton większy niż w analogicznym okresie poprzedniego roku, równocześnie wzrósł względem poprzedniego miesiąca (+18,4% m/m, tj. o 3,2 mln ton). Wykonana przez rynek kolejowy w marcu br. praca przewozowa zwiększyła się r/r do poziomu 5,0 mld tkm (+14,8% r/r). Równocześnie odnotowano zwiększenie pracy przewozowej w ujęciu miesiąc do miesiąca (+27,9% m/m, tj. o +1,1 mld tkm).

W ciągu trzech miesięcy 2021 roku przetransportowano w sumie 55,2 mln ton towarów (+3,7% r/r). Wykonana przez kolej praca przewozowa wyniosła 12,9 mld tkm (+5,9% r/r), podano także.

PKP Cargo zadebiutowało w 2013 r. na warszawskiej giełdzie. Spółka działa w segmentach: przewozów towarów, intermodalnym, spedycji oraz napraw taboru, posiada własne zaplecze modernizacyjne i własne terminale przeładunkowe. Spółka jest przewoźnikiem nr 1 w Polsce oraz drugim przewoźnikiem w Unii Europejskiej. W 2020 r. miała 4,08 mld zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)