Żeglugą śródlądową przetransportowano w Polsce 2,08 mln ton ładunków w 2022 r., wykonując 445,1 mln tonokilometrów pracy przewozowej, co oznacza zmniejszenie przewozów ładunków o 40,1 proc. r/r i wykonanej pracy przewozowej o 9,7 proc. r/r, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS).

Udział transportu śródlądowego w przewozach ładunków ogółem w 2022 r. zmniejszył się w skali roku z 0,15 proc. do 0,09 proc.

Rośnie transport międzynarodowy

"W 2022 r. średnia odległość przewozu 1 tony w transporcie międzynarodowym wyniosła 294,7 km (przed rokiem - 259,7 km), a w transporcie krajowym - 44,8 km (odpowiednio 22,8 km). W porównaniu z 2021 r. w transporcie krajowym odnotowano zmniejszenie przewozów ładunków o 61,1 proc. (do 667,7 tys. ton) oraz pracy przewozowej o 23,5 proc. (do 29,9 mln tkm)" - czytamy w komunikacie.

Reklama

W 2022 r. ponad połowa przewozów towarów zrealizowanych żeglugą śródlądową przez polskich armatorów odbyła się w ramach transportu międzynarodowego (67,8 proc.).

W strukturze przewożonych ładunków w 2022 r. podobnie ,jak w latach poprzednich, dominowały towary z grupy rudy metali i inne produkty górnictwa i kopalnictwa; torf, uran i tor (29,6 proc.), podał także GUS.

Turystyka i rekreacja

Natomiast w ruchu turystycznym 116 statków pasażerskich żeglugi śródlądowej przewiozło łącznie 1 100,9 tys. osób, a wykonana praca przewozowa wyniosła 13 548,7 tys. pasażerokilometrów, tj. więcej niż przed rokiem odpowiednio o 11,6 proc. i 4,8 proc.

Długość sieci śródlądowych dróg wodnych w Polsce w 2022 r. wyniosła 3 768 km (nie uległa zmianie w stosunku do 2021 r.).

(ISBnews)