Większość dorosłych osób (średnio 86 proc.) w 28 badanych krajach uważa, że jazda na rowerze odgrywa ważną rolę w redukcji emisji gazów cieplarnianych. Natomiast czterech na pięciu respondentów (80 proc.) wskazało, że jazda rowerem wpływa na zmniejszenie ruchu drogowego. Jednocześnie ponad połowa (52 proc.) uważa, że jazda na rowerze w ich okolicy jest zbyt niebezpieczna.

Jak często i w jakim celu korzystamy z roweru?

Popularność rowerów jako podstawowego środka transportu w dojazdach do pracy w różni się w poszczególnych krajach. Jak pokazuje badanie IPSOS, popularność roweru jako środka transportu w celu załatwiania spraw lub dojazdów do pracy jest najwyższa w krajach, w których jest on najpowszechniej postrzegany jako bezpieczny środek transportu. W grupie tych państw są Chiny, Japonia i Holandia.

Reklama

W globalnym ujęcie rower jako środek transportu nie jest zbyt popularny. Na całym świecie średnio 14 proc. dorosłych deklaruje, że pokonując w swoim sąsiedztwie dystans 2 km, zazwyczaj korzysta z roweru. Zdecydowanie więcej osób taki dystans pokonuje pieszo (37 proc.) lub samochodem (25 proc.).

Zdecydowanie większą popularność rower zyskuje w przypadku wycieczek rekreacyjnych. Dwa kółka są najpopularniejszym środkiem transportu podczas krótkich lokalnych wycieczek w Holandii, gdzie 45 proc. respondentów powiedziało, że w takich przypadkach korzysta właśnie z roweru. Kolejne w zestawieniu są Chiny, z odsetkiem na poziomie 33 proc. Do celów turystycznych rower szeroko stosowany jest też w Japonii (27 proc.), Indiach (21 proc.) i Niemczech (21 proc.) i Belgii (20 proc.).

Rowerem do pracy

Sondaż pokazuje, że 30 proc. dorosłych Holendrów dojeżdża rowerem do miejsca pracy lub nauki. W przypadku Chińczyków w i Hindusów odsetek ten wynosi 22 proc. Co piąty Szwed także deklaruje, że do pracy dojeżdża rowerem. W Polsce na rowerze do pracy lub szkoły jeździ 17 proc. badanych osób.

Najmniejszy odsetek osób, jedynie 4 proc., do pracy dojeżdża rowerem w Kanadzie i Republice Południowej Afryki, Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii (po 5 proc.).

Rower doskonały do ćwiczeń

Średnio na całym świecie dwa razy więcej osób twierdzi, że jeździ na rowerze dla ćwiczeń (28 proc.) niż do dojazdów do pracy (12 proc.). Jazda na rowerze w ramach ćwiczeń jest najpowszechniej praktykowana w Polsce, gdzie taki sposób korzystania z roweru deklaruje to 61 proc. respondentów.

Większość Polaków umie jeździć rowerem

W 28 krajach prawie dwie trzecie (63 proc.) dorosłych twierdzi, że umie jeździć na rowerze, a 42 proc. twierdzi, że go posiada.

Najwyższy odsetek odpowiedzi twierdzących, że potrafią jeździć rowerem, był w Polsce (83 proc.). Natomiast najwyższy poziom posiadania rowerów odnotowano w Holandii (72 proc.). Polska z wynikiem 69 proc. znalazła się na drugim miejscu tuż przed Szwecją (68 proc.)

Popularność publicznych wypożyczalni rowerów

Średnie wykorzystanie systemów rowerów publicznych na kraj wynosi 8 proc. Systemy wypożyczania rowerów najpopularniejsze są w Chinach (38 proc.), Indiach (19 proc.), Korei Południowej (15 proc.) i Turcji (15 proc.). W tej kategorii Polska znajduje się w górnej części zestawienia z wynikiem 10 proc.