Obecnie w Stanach Zjednoczonych lekkie drogowe pojazdy elektryczne zużywają więcej energii niż pociągi wynika z comiesięcznego raportu Energy Information Administration

Samochody elektryczne zużywają więcej energii niż pociągi

Według szacunków EIA w zeszłym roku pojazdy hybrydowe typu plug-in i pojazdy w pełni elektryczne zużyły łącznie 7596 GWh. Tymczasem energia elektryczna wykorzystana przez sektor „transport”, który prawie w całości przypada na zasilanie składów w transporcie kolejowym, wyniósł 6 804 GWh, to o 792 GWh (czyli 10 proc.) mniej niż zużył transport drogowy.

Reklama

Dynamiczny wzrost zużycia energii przez samochody

EIA zaczęła publikować szacunkowe zużycie energii elektrycznej przez pojazdy elektryczne w 2018 r. Z danych EIA wynika, że lekkie pojazdy elektryczne zużyły w 2023 r. prawie pięciokrotnie więcej energii niż w 2018 r. Tylko w ostatnim roku wzrost zużycia szacowny jest na 44,6 proc. Zużycie energii w transporcie kolejowym rośnie dużo wolniej. W 2023 r. pociągi zużyły tylko o 3,1 proc. energii więcej niż rok wcześniej.

Metodologia EIA

EIA w części poświęconej metodologii obliczania zużycia energii elektrycznej przez pojazdy wyjaśnia, że ich model szacuje miesięczne zużycie energii elektrycznej przez lekki pojazd elektryczny w każdym stanie na podstawie liczby pojazdów elektrycznych, średniej liczby kilometrów przejechanych na energii elektrycznej oraz zużycia paliwa przez pojazdy elektryczne. Wyniki podlegają korekcie, która wprowadzana jest w oparciu o dostępność danych z różnych źródeł wejściowych, aby dostosować opóźnione dane do bieżącego okresu sprawozdawczego oraz dostosować dane krajowe i regionalne do szacunków na poziomie stanowym.