Jak przypomina GDDKiA, środkowy odcinek Południowej Obwodnicy Warszawy w ciągu drogi ekspresowej S2 ma 6,5 km długości, z czego most na Wiśle około 1,5 km.

Budowa Południowej Obwodnicy Warszawy. Źródło: GDDKiA / GDDKiA

Obecnie na dojazdach do mostu, po wschodniej i zachodniej stronie Wisły, ułożona jest już nawierzchnia trasy głównej i trwają prace porządkowe oraz montowane jest oznakowanie pionowe.

Budowa Południowej Obwodnicy Warszawy. Źródło: GDDKiA / GDDKiA

“Na wszystkich podporach nurtowych zakończono betonowanie segmentów nawisowych. Trwają prace związane ze zbrojeniem łączników konstrukcji mostu. Na nitce lewej ustawiane są krawężniki, wykonywana jest także izolacja kap chodnikowych oraz hydrofobizacja powierzchni” - napisano w komunikacie.

Budowa Południowej Obwodnicy Warszawy. Źródło: GDDKiA / GDDKiA

“Na moście głównym po stronie Wilanowa na jezdni prawej trwa zbrojenie, szalowanie i betonowanie kap chodnikowych. Po stronie Wawra montowane są deski gzymsowe i ustawiane krawężniki. Na lewej jezdni ustroju nośnego realizowane są prace przygotowawcze do układania izolacji. Montowany jest również kolektor odwodnienia jezdni lewej” - dodano.

Budowa Południowej Obwodnicy Warszawy. Źródło: GDDKiA / GDDKiA

Jak informuje GDDKiA na wszystkich obiektach, zarówno po stronie Wilanowa jak i Wawra, przeprowadzono próby obciążeniowe. Na obiektach inżynierskich, za wyjątkiem mostu, zakończono także prace związane z układaniem warstwy ścieralnej. Aktualnie są prowadzone jedynie roboty wykończeniowe.

Budowa Południowej Obwodnicy Warszawy. Źródło: / GDDKiA

W komunikacie podano, że na wiadukcie w ciągu trasy S2 nad ul. Wał Miedzeszyński są montowane bariery ochronne. Na rampie jednej z kładek nad ul. Wał Miedzeszyński są montowane balustrady.

Budowa Południowej Obwodnicy Warszawy. Źródło: GDDKiA / GDDKiA

Z kolei na węźle Wał Miedzeszyński są prowadzone roboty nawierzchniowe i brukarskie, montowana jest sygnalizacja świetlna. Wykonanie tych prac umożliwi przywrócenie ruchu w ciągu ul. Wał Miedzeszyński.

Budowa Południowej Obwodnicy Warszawy. Źródło: GDDKiA / GDDKiA

Budowa drogi ekspresowej S2 Południowa Obwodnica Warszawy jest realizowana z podziałem na zadanie A - między węzłami Puławska i Przyczółkowa o długości ok. 4,6 km; zadanie B, Przyczółkowa - Wał Miedzeszyński, ok. 6,5 km; zadanie C, Wał Miedzeszyński - Lubelska, ok. 7,5 km.(PAP)

autor: Łukasz Pawłowski